Nintendo är inte kända som ett bolag som helhjärtat stödjer moddingscenen, men en ny artikel sammanställd av Torrentfreak visar hur långt bolaget har varit villiga att gå i jakten på att kväva medlemmar i homebrew-scenen. Läckta dokument från år 2013 visar nämligen att bolaget skapade en hel operation för att minska inverkan den belgiska hackern Neimod och hans projekt hade på bolaget.

I ett dokument med titeln "Hacker Enforcement Proposal" (PDF) namnges Neimod och pekas ut som en av de mest framstående hackarna av 3DS-plattformen. Vid författandet av dokumentet pekades Neimod ut som ett "prioriterat mål" till följd av hans rykte inom moddingscenen för Nintendokonsoler och att han vid tidpunkten hade en fungerande lösning för att köra piratkopierade spel.

Trots att Neimod endast delat med sig av sina lösningar på hobbybasis såg Nintendo rött – och valde att kartlägga hans privatliv. Här skymtas detaljer om hans boendesituation, vilka tider han arbetar, var han befinner sig om kvällarna, samt hans besök på banken och en restaurang. Grundat på denna information mobiliserade Nintendo därefter ett "Knock and Talk"-team för att kontakta Neimod, med målet att avskräcka honom från fortsatt hackande.

knockandtalk.webp

Flödesschema för "Knock and Talk"-teamet. Källa: eclipse_tt via Torrentfreak

"Knock and Talk"-teamet bestod av Nintendoanställda som skulle knacka på Neimods dörr och i artiga ordalag påminna honom om vilka belgiska lagar bolaget ansåg honom bryta mot – givetvis med målet att få honom att upphöra med hackandet. Om samtalet för Nintendo skulle fallit väl ut skulle bolaget istället välja att inte ta fallet till rätten, och möjligen rentav anställt Neimod.

Det sistnämnda scenariot beskrivs av Nintendo som ett där bolaget istället kunde skapat goodwill inom hackingscenen och uttrycker en rädsla för att väcka scenens ilska likt Sony tidigare gjort med George "geohot" Hotz och dennes Playstation 3-hacks. Vid en anställning hos Nintendo skulle Neimod ha placerats i en "svart låda" utan tillgång till företagshemligheter, men tillskrivits äran för funna sårbarheter i Nintendos konsoler.

Huruvida Nintendo fortsatt med sin utredningsmetodik sedan år 2013 är oklart, men någon vidare goodwill lär bolaget i och med läckorna inte lyckas skapa gentemot hackerscenen.