I takt med att skärmpaneler utvecklats och blivit mer flexibla har allt fler mobiltelefoner av vikbar typ lanserats. De bäst kända exemplen är möjligen Samsung Galaxy Fold och Motorola Razr – båda modeller som dragits med barnsjukdomar relaterade till enheternas vikbarhet till följd av att vara tidigt ute med ny teknik. Även Apple sägs vara i full färd med utvärdering av vikbara skärmar för lansering under år 2022.

Under år 2019 presenterade självaste Intel vikbara skärmar som framtiden för betydligt större enheter än mobiltelefoner, nämligen bärbara datorer. Det hela resulterade då i att ett koncept togs fram i samarbete med Lenovo för lansering under år 2020 – komplett med vikbar OLED-skärm om 13,3 tum, där platsbesparingen med ihopvikt enhet var huvudattraktionen. Produkten lanserades sedermera under fjolåret under modellnamnet Thinkpad X1 Fold.

Från Intels sida sågs dock år 2021 som ett mål för att rulla ut tekniken på bred front. Nu rapporterar Digitimes (betalvägg) om att bolaget är optimistiska om att vikbara datorer lanseras under årets senare hälft, med hänvisning till industrikällor inom bildpaneler. En annan Digitimes-artikel (betalvägg) gör gällande att modeller med vikbara skärmar föga förvånande blir dyrbara – prislappar norr om 2 500 USD, motsvarande närmare 27 000 kronor med svensk moms är att räkna med.

Exakt hurdana produkter bärbara datorer med vikbara OLED-paneler kan tänkas manifestera sig i, men om Thinkpad X1 Fold är något att döma efter bedöms konsumenter vara villiga att offra ett fysiskt tangentbord till förmån av en dator i storleksordningen surfplatta modell större. Tangentbordsmässigt erbjuder Lenovo ett par olika alternativ – ett virtuellt sådant på skärmen, alternativt ett fristående fysiskt dito som externt kopplas till datorn.

Den stora utrullningen av vikbara bärbara datorer inleds sannolikt inte förrän mot årsslutet, varför konceptmodeller med största sannolikhet dessvärre inte är att vänta under den stundande CES-mässan.

Läs mer om vikbara enheter: