Google och dess moderbolag Alphabet har utstått en turbulent tid med bland annat EU-granskningar av bolagens datainsamling såväl som stämningsansökningar av amerikanska staten och en rad delstater. Bolagen har dessutom tampats med interna stridigheter till följd av påstådda sexuella trakasserier, vilket ledde till en global "walk out" hos anställda – följt av en "sit-in" när bolaget hämnades mot protestaktionen.

Till följd av tilltag likt dessa väljer nu 227 anställda bilda Alphabet Workers Union, rapporterar Techcrunch. Föreningen uppges vara öppen för såväl anställda som frilansare hos bolagen och ämnar att bli en demokratiskt driven fackförening som agerar för att Google ska efterleva bolagets egna värderingar. De flesta av medlemmarna är anställda i Silicon Valley med omnejd.

Some of them make a lot of money and are working at companies that do really bad things. I think they’re at a position socially where they’re like enough is enough.
– Wes McEnany, facklig samordnare

Tidigare försök att anordna fackföreningar i teknikbranschen har varit fåtaliga, men inte fruktlösa. Techcrunch skriver om hur bland annat anställda hos Kickstarter, Glitch samt bemanningsfirman HCL Technologies, som hyr ut personal till Google, tidigare med framgång bildat föreningar. En fackförening hos Google vore dock den första i sitt slag, men försök att grunda föreningar har av allt att döma skett tidigare.

Så sent som förra månaden lämnade National Labor Relations Board ett ärende mot just Google gällande att bolaget övervakat dess anställda och dessutom hindrat dem från att "grunda, delta i, assistera en fackförening, eller att delta i andra skyddade organiserade aktiviteter" – om Alphabet Workers Union lyckas bättre denna gång återstår att se.

Läs mer om Google: