Processorjätten Intel är världens största tillverkare av kretsar, med kapacitet som vida överstiger kontraktstillverkaren TSMC. För inte alls många år sedan var bolaget dessutom synonymt med att ha tillverkningstekniker i världsklass, med transistordensitet som låg flera år före alla andra aktörer på marknaden.

Vid övergången till 14 nanometer stötte Intel på problem och fick senarelägga tekniken, som gjorde debut med processorfamiljen Broadwell september 2014. Nästa steg skulle bli 10 nanometer som ursprungligen var planerad för år 2015, men som till följd av problem i utvecklingen gång på gång fick skjutas på framtiden. Först i år ser Intel ut att ha en fungerande 10-nanometersteknik som kan användas på bred front.

Resultatet av detta är att Intel ur många avseenden blivit akterseglade av TSMC och Samsung, något branschvetare för blott några år sedan trodde var en omöjlighet. Det här har fått investerare att väcka frågan kring huruvida Intel bör fortsätta utveckla nya tekniker och lägga tiotals miljarder dollar på investeringar i nya fabriker.

Intel-Robert-Swan.jpg

I ett rundabordssamtal med analytiker och journalister bemöter Intels VD Bob Swan detta. Inledningsvis talar han om fördelarna med att ha egna fabriker kontra att lägga ut tillverkningen på en extern part, som TSMC. Som han ser det ger det Intel kontroll över sitt "eget öde", då de internt kan ställa om och utöka tillverkningskapaciteten för att möta efterfrågan.

And I would just say that ... possibly. And, I think strategically for us, we know that the ecosystem has evolved quite a bit over the last ten years. If there are ways or opportunities for us to leverage some of the advancements of the industry in new and different ways, I think it's going to be very front and center for us to capitalize on industry innovations; we don't have to do all the innovations ourselves.

Att ta fram nya tillverkningstekniker blir allt dyrare och mer komplicerat, något Intel åter fått erfara då de tvingats senarelägga även sin 7-nanometersteknik. På en fråga från Tom's Hardwares redaktör Paul Alcorn om Intel kan tänka sig att licensiera tillverkningstekniker från andra aktörer, väljer Bob Swan intressant nog att inte stänga dörren.

Att licensiera tillverkningstekniker av andra och använda i sina egna fabriker är ingen ny företeelse. Nära till hands ligger Globalfoundries, vars egenutvecklade 14-nanometersteknik slopades till förmån för att licensiera Samsungs mer avancerade dito. Det här blev sedermera tekniken som användes av AMD för arkitekturen Zen i Ryzen 1000- och Ryzen 2000-serierna, samt grafikarkitekturen Polaris i Radeon RX 400- och RX 500-serierna.

Fördelen för Intel med att licensiera en teknik istället för att lägga ut tillverkningen av kretsar på en extern part är just kontroll. Intel skulle därigenom kunna använda en avancerad teknik från TSMC eller Samsung, samtidigt som de själva kan utöka sin kapacitet eller bygga nya fabriker vid behov. Den uppenbara nackdelen med detta vore licensavgifter och mindre marginaler.

Nackdelarna med att lägga ut tillverkningen på andra aktörer har blivit allt mer uppenbar på senare år. Det här gäller inte minst AMD, som är helt beroende av TSMC för tillverkning processorer, grafikkretsar och systemkretsarna till samtliga Xbox- och Playstation-spelkonsoler. Det råder sedan månader tillbaka grav brist på alla AMD-produkter tillverkade på 7 nanometer.

Mer om Intels framtida tillverkningstekniker: