Under de gångna två åren har de kinesiska telefon- och telekomjättarna ZTE och Huawei varit svartlistade av USA. Svartlistningen gäller både att bolagens teknik inte tillåts inom amerikansk militär och myndigheter, samt att deras 5G-teknik bedömts vara ett hot för nationell säkerhet. Det sistnämnda har lett till att Huaweis teknik stängts ute från 5G-utrullningen i en rad marknader, däribland Sverige.

Nu adderas ytterligare ett företag till listan då Reuters rapporterar att kinesiska Xiaomi svartlistas för bruk inom amerikanska myndigheter och militär. Orsaken är enligt USA:s försvarsdepartement att Xiaomi är ett av de civila företag som Kinas militär använder för att säkra åtkomst till modern teknik och kunskap från amerikanska företag, universitet och forskningsprojekt.

The Department is determined to highlight and counter the People’s Republic of China’s (PRC) Military-Civil Fusion development strategy, which supports the modernization goals of the People’s Liberation Army (PLA) by ensuring its access to advanced technologies and expertise acquired and developed by even those PRC companies, universities, and research programs that appear to be civilian entities.

USA kan därför använda lagen National Defense Authorization Act (NDAA) från år 1999 som medger svartlistning av bolag som kan påverkas av utländska militära makter. Resultatet av svartlistningen är att amerikanska myndigheter, militär och inhemska bolag inte får handla med eller investera i Xiaomi. Företag eller organisationer som redan äger aktier eller andra finansiella intressen i Xiaomi tvingas sälja av dessa innan den 11 november år 2021.

The company has been in compliance with law and operating in compliance with the relevant laws and regulations of jurisdictions where it conducts its businesses. The company reiterates that it provides products and services for civilian and commercial use. The company confirms that it is not owned, controlled, or affiliated with the Chinese military, and is not a “Communist Chinese Military Company” defined under the NDAA. The company will take appropriate course of actions to protect the interests of the company and its shareholders.

Xiaomi förnekar all koppling till den kinesiska militären i uttalanden till flertalet publikationer. I samtal med Android Authority menar företaget att det endast verkar som ett kommersiellt bolag och att det följer alla lagar och regelverk på den amerikanska marknaden. Xiaomi meddelar att bolaget avser att ta till alla nödvändiga åtgärder för att skydda företagets och aktieägarnas intressen.

Läs mer om USA:s svartlistning av kinesiska bolag: