Utrullningen av svenska 5G-nät drar ut på tiden. Detta till följd av att Post- och telestyrelsen (PTS) efter analyser av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO) valt att stänga Huawei ute från svenska marknaden. Huawei överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som hävde förbudet, ett beslut som senare stoppades av Kammarrätten.

Kammarrättens dom är ett avgörande i ett mål enligt lagen om elektronisk kommunikation och får därför inte överklagas. Överklagande ska således avvisas.

Huawei valde sedermera att överklaga även Kammarrättens beslut, som därmed gick vidare till nästa instans. Nu slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att Kammarrättens beslut gäller. Det betyder att PTS beslut om att utesluta Huawei från den svenska 5G-marknaden står fast och att teleoperatörer inte tillåts ha Huawei som leverantör av 5G-utrustning.

PTS beslut innefattar inte enbart utbyggnaden av ny hårdvara och 5G-infrastruktur från Huawei. De teleoperatörer som sedan tidigare valt att använda Huawei-teknik för utbyggnaden av 5G tvingas riva ut denna, och på sikt ska även den kinesiska jättens befintliga hårdvara avvecklas ur centrala funktioner för svensk teleinfrastruktur.

PTS auktionering av frekvensband i utrymmena 2,3 och 3,5 GHz äger rum den 19 januari i år, vilket därmed blir startskottet för svensk utrullning av 5G-nätverk på bred front.

Läs mer om 5G-turerna med Huawei: