Till följd av USA:s handelskonflikt och klassificering av kinesiska Huawei som säkerhetshot har bolaget blivit ifrågasatt eller förbjudet för 5G-utbyggnad i flertalet länder. Ett av dessa är Sverige, där myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat att förbjuda Huawei-teknik efter inrådan från Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten.

Huawei överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm som beslutade att tillfälligt stoppa förbudet. PTS fick nyligen rätt i ärendet, och kan därmed genomföra 5G-auktionen den 19 januari trots att Huaweis överklagan fortfarande är en pågående rättsprocess. Med få möjliga återstående alternativ vänder sig Huawei direkt till den svenska regeringen i ett öppet brev som helsidesannons i tidningen Dagens Industri, vilket även publiceras i ett pressmeddelande.

Huawei_oppetbrev.jpg

I likhet med bolagets tidigare kritik mot 5G-auktionens genomförande menar Huawei i det öppna brevet att operatörer riskerar att dra på sig stora onödiga kostnader. Bolaget menar att det kan leda till stora kostnader för operatörer som tvingas riva ut både ny och gammal nätverksteknik utan att de juridiska frågorna runt detta är avgjorda. Huawei menar också att Sveriges hårda linje i frågan går emot EU:s riktlinjer för säkerhet i telekomnät.

Det är fullständigt orimligt att genomföra auktionen redan nu medan flera juridiska processer pågår. Det kommer att leda till enorma kostnader för operatörerna och det är svenska konsumenter och företag som kommer att få betala notan. När domstolarna har meddelat sina beslut kommer det juridiska läget att vara klarare, det är några månader till dess men det kommer att vara nödvändigt för att undvika ytterligare år av försening. – Kenneth Fredriksen, Europachef Huawei

Huawei menar att genomförandet av 5G-auktionen med nuvarande modell drabbar företaget hårt ekonomiskt, men uppskattar också att kostnaderna för att riva ut bolagets nätverksteknik uppgår till minst 10 miljarder kronor för de svenska operatörerna. Av denna anledning menar företaget att det är bättre att försena auktionen med några månader än att riskera en större försening som kan uppstå om domsluten faller till Huaweis fördel.

Om Huaweis uppmaning till regeringen inte får önskad effekt genomförs den svenska 5G-auktionen om licenser för frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz den 19 januari år 2021.

Läs mer om Huaweis rättsliga tvist om 5G-teknik: