Turerna kring Huawei om huruvida bolagets 5G-teknik ska få användas i Sverige har varit många. Nyligen fick Post- och Telestyrelsen (PTS) rätt i ärendet och tilläts dra igång 5G-auktionen idag, tisdag den 19 januari, trots att Huaweis överklagan fortfarande är en pågående rättsprocess. I en intervju med Dagens Nyheter kommenterar Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) fallet.

Det är svårt att vänta till dess alla rättsprocesser är färdiga, det kan ta år, domstolarna har också sagt att det går att genomföra auktionen. Samtidigt är det viktigt att fastställa villkoren för 5G-licenserna.

anders-ygeman.jpg

PTS har kritiserats av teleoperatörer för att auktionen genomförs trots att Huawei fortfarande bestrider sin svartlistning i domstol. Enligt Ygeman skulle det ta flera år att invänta alla rättsprocesser, något som i praktiken skulle fördröja utrullningen av 5G i Sverige ytterligare. Att Sverige är långt efter andra länder med ett 5G-nät beror till stor del på att auktionen till följd av rättsprocesserna dragit ut på tiden.

Mot slutet av 2019 klubbade riksdagens åtta partier enhälligt en skärpning av säkerhetskraven för trådlösa nät. Beslutet innebar att svenska myndigheter fick rätt att säga stopp om aktörer bedöms som säkerhetsrisker. Lagskärpningen kom som direkt följd av debatten om Huawei, som med med sina nära kopplingar till kinesiska staten sågs som en säkerhetsrisk mot svenska intressen.

Inför skärpningen sades det att lagen inte skulle användas mot ett enskilt land eller leverantör, något som i praktiken blev fallet. Här pekar Ygeman på att lagen är neutral och att ett beslut om uteslutning ska föranledas av en granskning. PTS fattade sitt beslut på inrådan av Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten.

Från teleoperatörernas sida handlar kritiken mycket om att de tvingas riva ut ut redan installerad 5G-utrustning från Huawei. På sikt ska även all befintlig hårdvara i centrala funktioner av svensk teleinfrastruktur från den kinesiska teknikjätten fasas ut. Därtill pekar flera på att minskad konkurrens leder till ökade priser, vilket i slutändan läggs över på konsumenter.

Inget är problemfritt, det är inte alternativet att vänta med auktionen heller - då kan vi inte bygga 5G. Och ingen av operatörerna är ju omedveten om att det pågår en rättslig prövning [...] Jag förstår deras problem, det är ytterligare en parameter att ta hänsyn till.

Att det blir problematiskt för teleoperatörer som tvingas byta leverantör och riva ut utrustning är något ministern säger sig ha förståelse för, men tillägger även att säkerhetskraven måste väga tyngre. Han medger också att det inte är problemfritt att rättsprocessen mot Huawei inte är färdig då de i slutändan kan få rätt, men att alternativet vore att inte bygga ut 5G.

Han avfärdar också kritiken om att Sverige gått längre än vad som krävs av EU:s gemensamma toolbox runt cybersäkerhet i 5G-näten. Här håller Ygeman inte med, utan menar att lagen ligger inom ramarna och att andra länder nått liknande slutsatser.

Den utdragna processen mellan Huawei och PTS har dragit ut svensk utrullning av 5G rejält. Planen från början var att auktionen skulle äga rum hösten 2019, något som helt sonika är anledningen till varför svenska konsumenter i stor utsträckning ännu inte kan nyttja 5G-nätet.

Delaktiga i auktionen om frekvensband för 5G-nät är Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Tre, Telia och statligt ägda Teracom. Frekvensbanden det handlar om är 2,3 GHz, där 8 block om 10 MHz har ett startbud på 20 miljoner, och 3,5 GHz där 20 block om 20 MHz med startbud på 100 miljoner kronor går till högst bjudande. Auktionen pågår i två veckor och pengarna går till svenska staten.

Mer om den utdragna 5G-auktionen: