Efter flertalet förseningar är den svenska auktionen för frekvensutrymme för 5G-nätverk nu genomförd, meddelar ansvarig myndighet Post- och telestyrelsen (PTS). Alla de fyra deltagare som beviljats tillstånd sedan tidigare kammar hem rikligt med spektrumutrymme i frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz, där den förstnämnda representerar hög bandbredd med kortare täckningsgrad medan den sistnämnda ger bättre täckning till lägre bandbredd.

De fyra deltagarna i auktionen var Tre (Hi3G Access), Telia, Net4Mobility och statliga Teracom AB. Net4Mobility är ett bolag som ägs gemensamt av Telenor och Tele2, där de båda operatörerna delar på infrastruktur för radio och nätverksteknik, men driver egna mobilnätverk över dessa. Teracom AB är ett statligt ägt bolag som driver marknätet för radio och TV i Sverige.

PTS_5G_auktionstabell.jpg

För 5G-nät i frekvensbandet 3,5 GHz kammar operatören Tre hem 100 MHz utrymme i frekvensspannet 3 400—3 500 MHz. Net4Mobility köper på sig 100 MHz något högre upp i 3 620—3 720 MHz, vilket också medför en något högre kostnad. Telia handlar istället i spannet 3 500—3 620 MHz, men köper där hela 120 MHz spektrumutrymme vilket också medför den enskilt största prislappen i auktionen. Teracom AB är den enda deltagaren som köper 80 MHz i det lägre frekvensbandet 2,3 GHz.

I samtal med SweClockers berättar Björn Lindberg, nätchef hos Tele2, att utrymme i de olika frekvensspannen inte har någon märkbar skillnad i prestanda, täckning eller latens. Han noterar däremot att Tres köp i 3 400—3 500 MHz är problematiskt då frekvensbandets lägre del ligger nära andra användningsområden, och att bolaget därför med säkerhet endast kan nyttja 80 MHz runtom i landet. Han noterar vidare att Telias köp av 120 Hz är intressant då 5G-nät i frekvensbandet 3,5 GHz endast kan kommunicera i block om 100 MHz, och spekulerar samtidigt i att syftet kan ha varit att stänga ute Tre från ett komplett spektrumutrymme.

Den lägre delen av 3,5 GHz är problematisk på så sätt att det ligger så pass nära annan utrustning att det nedersta 20 MHz-blocket inte kan användas utan problem. I och med att Tre inte säkert kan använda mer än 80 MHz runtom i landet är det lägsta 20 MHz-blocket mer eller mindre oanvändbart, och det är också därför det utrymmet gick för minst pengar. Att Telia köper 120 MHz när de endast kan nyttja 100 MHz för 5G får en att tro att syftet var att hålla dessa 20 MHz borta från Tre. – Björn Lindberg, nätchef Tele2

Med utrullningen av 3G var Sverige ledande sett till hur stor del av befolkningen som täcktes och hur snabbt det skedde. Med 4G/LTE hamnade Sverige däremot något efter andra länder som USA, något svenska operatörer och myndigheter hoppades ändra på med 5G. Så blev det inte, och efter flertalet förseningar relaterade till de pågående säkerhetsfrågorna runt kinesiska teknikleverantörer är den svenska utrullningen kraftigt försenad ställt mot de ursprungliga planerna.

Enligt Björn Lindberg är 5G-auktionens försening exceptionellt lång, men att operatörerna som resultat av det sedan länge varit redo att dra igång utbyggnaden så fort spektrumutrymmet gjorts tillgängligt. Han uppskattar att det kommer ta cirka 3–4 år för att bygga ut Tele2:s 5G-nätverk till att täcka in 99 procent av befolkningen, men att kompatibla telefoner under tiden kommer kunna utnyttja vidareutvecklat 4G och 5G samtidigt och övergången till det nya nätet kommer därmed ske sömlöst.

På en följdfråga om den begränsade täckningsgraden i de höga frekvensbanden svarar Björn Lindberg att den bättre bandbredden och låga latensnivåerna från 5G även tillkommer glesbygden i framtiden. Detta då radiotekniken 5G NR, som kommunicerar betydligt mer effektivt än motsvarigheten i 4G/LTE, kommer användas även i de låga frekvensbanden som täcker stora ytor men med låg bandbredd och hög latens. Genom 5G NR kommer kapaciteten i dessa nät höjas avsevärt över hur de presterar idag.

Auktionen för 5G i 3,5 och 2,3 GHz ingick frekvensband som gemensamt kallas Sub-6 GHz. Nät i de högre frekvensbanden som kallas millimetervågor (mmWave) beräknas komma igång först under år 2025.

Läs mer om den svenska 5G-utrullningen: