Under våren 2019 anklagade EU-kommissionen Valve för att företaget begränsar användare från att kunna använda köpta spel mellan EU:s medlemsländer, ett tilltag som kallas geo-blocking. Ur EU-kommissionens perspektiv är detta ett konkurrensbrott, och utöver Valve var även spelutgivarna Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media och Zenimax inblandade i anklagelsen (Zenimax är moderbolag till speljätten Bethesda /reds. anm.).

EU_Valve_ajabaja.jpg
EU_Valve-böter.jpg

EU-kommissionen väljer nu att göra verklighet av anklagelserna i form av bötesbelopp som uppgår till totalt 7,8 miljoner euro eller strax över 79 miljoner kronor. Av bötesbeloppet fördelas 6 miljoner euro över spelutgivarna, som fick reducerade belopp på grund av samarbete med kommissionens utredning. Valve tilldelas ett större belopp om 1,6 miljoner euro då bolaget valt att inte samarbeta med kommissionen.

More than 50% of all Europeans play video games. The videogame industry in Europe is thriving and it is now worth over € 17 billion. Today's sanctions against the “geo-blocking” practices of Valve and five PC video game publishers serve as a reminder that under EU competition law, companies are prohibited from contractually restricting cross-border sales. Such practices deprive European consumers of the benefits of the EU Digital Single Market and of the opportunity to shop around for the most suitable offer in the EU. – Margrethe Vestager, chef för konkurrensfrågor i EU-kommissionen

Margrethe Vestager, chef för konkurrensfrågor inom EU, konstaterar i pressmeddelandet att vitesbeloppet är tänkt att påminna spelföretagen om att de inte har rätt att hämma försäljning mellan medlemsländerna, då detta bryter mot EU:s konkurrenslagar. Hon förklarar vidare att möjligheten att kunna välja bäst erbjudande inom EU:s gränser är syftet och fördelarna med att ha en gemensam digital marknad i regionen.

Rent tekniskt lyfter kommissionen fram att Valve möjliggjort den geografiska blockeringen av spelköp via Steam, som utöver egna titlar även tillåter aktivering av nycklar som inkluderas i andra digitala butiker och fysiska spelköp. Genom att inkludera funktioner för geoblockering gör sig Valve därför skyldiga till att möjliggöra begränsningen, och spelutgivarna gör sig skyldiga till att både efterfråga och utnyttja den.

I pressmeddelandet om beslutet och bötesbeloppen nämner EU-kommissionen också att individer och företag som drabbats negativt av spelutgivarnas konkurrenshämmande geoblockering kan söka ersättning i aktuellt medlemslands domstolar. EU-kommissionens beslut är bindande bevis på att olaglig verksamhet pågått, och att det därför är gällande även i nationella domstolar.

Läs mer om EU:s hantering av den digitala marknaden: