Den försenade svenska auktionen om frekvensutrymme för 5G-nät är avslutad, och fyra deltagare gick vinnande ur auktionen. De fyra stora svenska operatörerna Telia, Tre och Net4Mobility (Tele2 och Telenor) kammade alla hem utrymmen i 3,5 GHz-bandet. I samband med SweClockers rapportering om auktionen berättade Björn Lindberg, chef för mobila radionätverk hos Tele2, om företagets syn på auktionens resultat ur både eget och konkurrenters perspektiv.

Utöver tekniska kommentarer reflekterade Björn Lindberg över att Tre (Hi3G Access) köpt 100 MHz i frekvensspannet 3 400–3 500 MHz och att 20 MHz av detta är oanvändbart i stora delar av landet. Han menar då att Tres nät begränsas till 80 MHz spektrumutrymme, och spekulerar i att Telias val av att köpa mer spektrumutrymme än vad som är användbart i 5G-nät kan ha motiverats av att stänga ute Tre från fullständig 5G-kapacitet.

Angående kommentaren om att vi har 80 MHz spektrumutrymme som kan användas problemfritt har han rätt i sak. Det finns effektbegränsningar i det lägre 20 MHz-utrymmet som kan ställa till det. Men även med 80 MHz ger vi mer frekvensutrymme per användare än alla andra operatörer, då vi har färre kunder. Med 80 MHz på en mindre användarbas får varje användare bättre upplevelse eftersom det inte är så många som tävlar om åtkomsten. – Per Stigenberg, teknikdirektör Tre

Angående påståendet om att Tre endast har 80 MHz spektrumutrymme som kan användas problemfritt ger Per Stigenberg Tele2 rätt i sak, men menar också att det är tillräckligt för företagets kundbas. Då Tre har betydligt färre kunder än dess tre stora konkurrenter är det också betydligt färre som delar på spektrumutrymmet, och det ska ge en bättre 5G-upplevelse då nätet inte är lika tungt belastat som hos konkurrenter med 100 MHz utrymme i 3,5 GHz-bandet.

Kommentaren om Telias köp av 120 MHz begriper jag mig inte riktigt på, och Björn Lindberg vet att det inte är så det går till. Deltagare i en auktion av det här slaget kan inte se vad de andra deltagarna gör. Vad Telia tänker göra med sina extra 20 MHz vet bara de själva. – Per Stigenberg, teknikdirektör Tre

På Tele2:s påstående om att Telias köp av 20 MHz extra spektrumutrymme utöver de 100 MHz som kan användas över 5G ställer sig Per Stigenberg undrande till hur Tele2:s teknikchef resonerar. Han menar att deltagare i 5G-auktionen inte har insyn i hur andra deltagare budar, eller på vad, och att Telia därför inte haft någon insyn i det spektrumutrymme Tre försökt köpa. Telias motivering till att köpa till extra spektrumutrymme känner därför ingen utanför bolaget till. Kommentaren är därför svår att förstå sig på ur Per Stigenbergs perspektiv.

Tre har sedan tidigare aviserat att bolaget bygger kärnnätet för 5G med teknik från Ericsson, något som även gäller radiodelen av infrastrukturen. Företagets policy är att använda teknik från flera leverantörer i just radiodelen, men Per Stigenberg konstaterar att teknik från kinesiska leverantörer som Huawei och ZTE inte är aktuellt i dagsläget. Då dessa aktörer inte tillåts enligt PTS gällande regelverk använder inte Tre företagens teknik i väntan på domsluten i de pågående rättsliga processerna.

Även övriga deltagare i 5G-auktionen har aviserat nätutbyggnad där kinesiska leverantörer stängs ute. Telia bygger ut 5G-nät med Ericsson, medan konkurrenterna Tele2 och Telenor tillämpar teknik från leverantörer som Ericsson och Nokia.

SweClockers har sökt Telia för en kommentar och återkommer så snart svar inkommer.

Läs mer om den svenska 5G-auktionen: