Den 19 januari genomförde myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) den svenska auktionen om frekvensutrymme för 5G-nät, trots pågående rättsprocesser från utestängda teknikleverantören Huawei. I samband med SweClockers rapportering om auktionens resultat konstaterade operatörerna Tele2 och Tre att endast 100 MHz spektrumutrymme kan användas med 5G-nät, kommentarer som anspelar på att konkurrenten Telia köpte på sig 120 MHz utrymme.

Att det inte skulle vara möjligt att använda 120 MHz spektrumutrymme ifrågasattes av flertalet medlemmar i nyheternas tillhörande kommentarstrådar, och SweClockers har därför kontaktat Telia för ett klargörande i frågan. Telias teknikchef Staffan Åkesson avfärdar konkurrenternas påstående om att 120 MHz spektrumutrymme inte kan användas med 5G och menar att tekniken för att göra det finns tillgänglig redan idag.

Det är riktigt att en 5G-carrier kan utnyttja maximalt 100 MHz, men genom att slå samman flera nät genom carrier aggregation kan vi använda 120 MHz. Det aktiveras i corenätverket och tekniken för det finns redan nu. Vi siktar på att erbjuda det bästa möjliga nätet, och ett utvecklat corenätverk och den extra kapaciteten vi får med 120 MHz spektrumutrymme kommer ge Telias kunder den bästa 5G-upplevelsen. – Staffan Åkesson, teknisk chef Telia

I Tele2:s uttalande om 5G-auktionen spekulerade bolaget i att Telias köp av 20 MHz extra frekvensutrymme hade syftet att hålla det borta från operatören Tre, vars 100 MHz i det lägre frekvensspannet 3 400–3 500 MHz inte kan utnyttjas fullt ut. Påståendet avfärdades av Tre som menar att bara Telia vet vad syftet är med det extra utrymmet. Staffan Åkesson pekar på att investeringen görs för en framtid där nya behov uppstår, behov där den extra kapaciteten kommer till användning.

Vi köper så klart spektrum som vi tänker använda. Det är också så att investering i spektrum görs för flera år in i framtiden, tillståndet för 5G-nät gäller över 20 år och mycket kommer hända under tiden. Framtida tjänster kommer ställa nya behov, vi kommer kunna använda slicing för att dela upp nätets kapacitet i flera delar, nya mobiltjänster kommer dyka upp. Med vår extra kapacitet får vi bättre förutsättningar att möta nya behov.

Enligt Staffan Åkesson är den extra kapaciteten Telia köpt på sig en investering för framtiden, snarare än något för här och nu. Framtida behov kan komma att ställa högre krav på nätverkets kapacitet än vad branschen kan föreställa sig idag. Högre kapacitet innebär också att Telias infrastruktur kan delas in i flera virtuella delnät (slices), vilka exempelvis kan användas av operatörer som hyr in sig på Telias 5G-nät. Högre kapacitet i 5G-nätet innebär att både Telia och bolag som nyttjar deras nät har mer utrymme att dela på.

För utbyggnaden av 5G har Telia valt att använda en kombination av svenska Ericsson och finska Nokia som teknikleverantörer för core-infrastrukturen. På radiosidan (RA) använder bolaget i dagsläget Ericsson i ett exklusivt samarbete, men är generellt öppet för att använda flera teknikleverantörer. På frågan om Huawei kan bli aktuellt om de får rätt i sina pågående rättsprocesser blir svaret ja, men i väntan på det följer Telia gällande lagar och riktlinjer för 5G-tillstånden.

På frågan om när bolaget väntar sig nå målet om att täcka 99 procent av befolkningen och 90 procent av Sveriges yta med 5G-nätet pekar Staffan Åkesson på år 2025. Målet ska nås genom en kombination av att använda frekvensband med stor yttäckning, som 700 MHz-bandet, och högre frekvensband som 3,5 GHz i storstäder och tätbefolkade områden. I och med att lägre frekvensband innebär sämre bandbredd och längre svarstider kommer 5G på glesbygden inledningsvis inte matcha tätorterna.

Samtidigt menar Staffan Åkesson att förbättrad teknik i kärnnätet och på radiosidan på sikt kommer öka bandbredden och även dra ned latensen till de 1 millisekund som är målet för 5G-generationen.

Läs mer om den svenska 5G-auktionen: