Utbrott av coronaviruset satte världsekonomin i gungning under år 2020. Under våren dök börserna och företag garderade sig för en finanskris värre än den 2007-2008, medan andra trodde på något värre än den stora depressionen på 1930-talet. Återhämtningen skedde mycket snabbare än de flesta väntat sig, men hickan i ekonomin har lett till att fraktkostnaderna skjutit i höjd.

Sedan början av år 2020 har priserna på att frakta varor från Kina ökat med så mycket som 500 procent. Det berättar väl insatta källor inom distribution och spedition till SweClockers. Hitintills har leverantörer i stor utsträckning svalt kostnaderna, men nu ses det bara som en tidsfråga innan de ökade fraktavgifterna läggs över på vanliga konsumenter.

I början av 2020 när Kina stängde ned för att hindra smittspridningen stoppades stora delar av exporterna. Kort efter att Kina ansågs ha fått kontroll över sin första våg av viruset blev den klassad som en pandemi, och stora delar av övriga världen tog till liknande åtgärder för att hindra smittan. När Kina öppnade upp slutade istället andra att importera från landet, i rädsla för att samla på sig för stora lager om en ny finanskris och låg efterfrågan skulle bli aktuell.

När de värsta ekonomiska farhågorna var förbi fanns en uppdämd efterfrågan av varor. Samtidigt ville företag världen över börja gardera sig mot en eventuell andra nedstängning av Kina och började göra stora beställningar för att bunkra upp i lagren. När det hände under maj–juni ökade exporten från Kina markant och rederierna fick fullt upp.

Freight-Ship2.jpg

Stora delar av export- och importmarknaden stod still i början av coronakrisen

I samband med detta började rederierna öka priserna för båtfrakter. Dels för att ta igen förluster från början av året när världsmarknaden gick på lågvarv. En av uppgiftslämnarna berättar att rederierna såg chansen att höja fraktpriserna, som innan pandemins utbrott var "för billiga". Detta anses till viss del ha varit befogat då hård konkurrens pressat marginalerna. Under våren och sommaren ska det ha handlat om förhållandevis små höjningar.

Det dröjde inte länge innan det uppstod obalanser i leveranskedjorna och Kinas sedan tidigare höga handelsöverskott blev än högre. Till CNBC berättar Mark Yeager, VD för Redwood Logistics, att för var tredje container med varor som går ut på export från Kina kommer endast en tillbaka. Enligt Yeager finns 180 miljoner containrar världen över, men "de är på fel plats".

Bristen på containrar bidrar till prishöjningarna på två sätt, som båda ger rederierna ytterligare skäl att höja priserna. Det första är att många fartyg behöver åka till Kina med tomma containrar. Den andra är att bristen i Kina gjort att containrarna som finns på plats är hett villebråd, där speditörer och leverantörer konkurrerar om att få tag på de volymer som finns.

Situationen har blivit så pass svår att företag börjat ta till extrema lösningar för att få produkter till butikshyllorna. En distributör SweClockers talat med berättar att en av deras kunder levererat produkter i en fryscontainer som normalt är avsedd för livsmedel, då det inte fanns något annat sätt att få produkterna fraktade från Kina.

Efter att priserna började öka något i maj-juni tog stegringen fart under hösten. En vanlig container med längd på 40 fot (FEU) ska i början av året, "innan corona", ha kostat 1 800 dollar och höjningar till trots låg priserna fram till oktober på en acceptabel nivå. Mot slutet av november, början på december, "ballade det ur" och priserna steg till 5 000–6 000 dollar. En ökning med cirka 200 procent på mindre än ett år.

Efter senhösten har priserna fortsatt stiga och en container på 40 fot ligger numera på 9 000–11 000 dollar – en ökning uppemot 500 procent. Samtidigt nalkas det kinesiska nyåret den 12 februari, en högtid då stora delar av landet går på semester i två veckor. Det här förknippas också med höjda fraktkostnader, något som väntas bli fallet även i år när priserna redan är uppe på rekordnivåer.

Dyrare fraktkostnader ett globalt fenomen

Priserna för båtfrakter varierar beroende hur långa fraktvägarna är och storleken på marknaden. Sverige som är en liten ekonomi hade innan coronapandemin containerpriser på runt 1 800 dollar medan USA låg på 1 200 dollar. Oavsett tidigare nivåer ser upp till dryga 500 procent ut att vara en gemensam nämnare, då företag i USA får betala 6 000 dollar för att frakta med en 40-fotscontainer (FEU). Likt Sveriges 9 000 dollar är det också en lägstanivå.

Sett till alternativa fraktsätt finns tåg, som tidigare varit rätt impopulära för att frakta från Kina. Nu har det blivit allt vanligare att frakta med tåg, men den tillgängliga kapaciteten är långtifrån tillräcklig för att möta behovet i Europa. Andra alternativ är flyg, men det är kostsamt och används främst för produkter med liten volym och hög marginal.

Medan skälen är många till att fraktpriserna ökat anser en av källorna att det gått för långt och att rederierna missbrukar sin position, då det saknas riktiga alternativ för att frakta stora volymer. Det finns samtidigt en oro för att smittspridning skulle ta fart igen och att priserna i sådana fall skulle gå upp ännu mer. Till skillnad från början av 2020 väntas importörer i sådana fall att öka sina ordrar från Kina, detta för att inte riskera att ännu en gång få tomma lager.

Först i mars spås en återgång till det "normala" med rimlig tillgång av containrar, något som även väntas leda till att rederierna sänker priserna. Däremot är det ingen som vet hur det nya normala kommer se ut och vilka priser rederierna lägger sig på. Klart står i alla fall att ingen väntar sig priser i närheten av vad de var i början av år 2020.

Samtidigt konstateras att det inte finns någon anledning för rederierna att sänka sina priser. Båttransporter är "det som styr världen". Förhoppningen bland speditörer är att rederiernas priser börjar uppmärksammas av framförallt USA och EU när de ökade fraktkostnaderna oundvikligen läggs över på konsumenter.

Billigare varor med stor volym drabbas värst

Att fraktkostnaderna ökat med så mycket som 500 procent kan låta avlägset för gemene man. Hitintills har leverantörer på många håll svalt kostnaderna i hopp om att priserna ska återgå till det normala. Då det inte ser ut att bli fallet är det nu bara en tidsfråga innan påslaget oundvikligen läggs över på vanliga konsumenter.

Nära till hands för SweClockers medlemmar är ett datorchassi, där det idag finns många prisvärda och högkvalitativa alternativ. Som exempel levereras storsäljaren Phanteks Eclipse P400A i en kartong på 515 × 560 × 300 millimeter, vilket innebär en volym på 0,09 kubikmeter (m³). En container på 40 fot (FEU) i längd är den vanligast använda och mäter 12,2 × 2,44 × 2,59 meter, motsvarande 67,6 m³.

Beroende på hur optimerade fraktpallar och kartonger är för en container ska en 40-fotare kunna använda omkring 55–58 m³ effektivt. I fallet Phanteks Eclipse P400A skulle 611–644 enheter på plats i en container på 40 fot. Den vanligaste containervarianten som för ett år sedan kostat runt 1 800 dollar ligger som tidigare nämnt på 9 000–11 000 dollar. För enkelhetens skull 10 000 dollar och vi tar även ett snitt på antalet chassin som ryms, 627 stycken.

Produkt

Emballage & volym

Ca. antal per FEU

Ökad fraktkostnad per enhet

Pris*

Phanteks
Eclipse P400A

515 × 560 × 300 mm
0,09 m³

627 stycken

109 kronor
(136 kronor inkl. moms)

Från 799 kronor

AOC 27G2U5

760 × 550 × 230 mm
0,1 m³

565 stycken

121 kronor
(151 kronor inkl. moms)

Från 2 372 kronor

Asus Geforce RTX 3080 TUF

457 × 299 × 142 mm
0,02 m³

2 825 stycken

24 kronor
(30 kronor inkl. moms)

Från 10 599 kronor

* Enligt butikslistningar den 28 januari 2021

Med mellanskillnaden 8 200 dollar utslaget över 627 chassin landar beloppet på drygt 13 dollar styck, motsvarande 109 kronor. Därefter tillkommer moms på 25 procent och gör att påslaget landar på 136 kronor. I beräkningen ingår inte eventuella påslag i ledet innan produkten når butikshyllan – från speditör till distributör och slutligen återförsäljare.

Skärmen AOC 27G2U5 levereras i en kartong på 760 × 550 × 230 mm med volym på 0,1 m³, vilket med samma typ av uträkning motsvarar 565 enheter. Det blir 14,51 dollar, motsvarande 151 med moms på 25 procent inräknat ger detta ett påslag på 151 kronor.

Mindre produkter till högre priser blir naturligtvis inte lika hårt drabbade av att fraktpriserna gått upp. För sin produktklass levereras grafikkortet Asus Geforce RTX 3080 TUF i ett hyfsat stort ytteremballage på 457 × 299 × 142 mm och volym på 0,02 m³. I en 40-fotare ryms med tidigare räkneexempel 2 825 enheter med ett påslag om 2,90 dollar eller blott 30 kronor inklusive moms.

Är du någon med insyn i branschen som har mer att berätta? Kontakta gärna oss på SweClockers!