Den som tillbringat tid på internet i en webbläsare under det gångna årtiondet har sannolikt fått sina aktiviteter spårade via så kallade "cookies". Dessa består av textfiler där uppgifter om användarens aktivitet lagras. Ett vanligt användningsområde för cookies är att tredjepartsföretag användes dessa till riktad reklam, ett tilltag som anses inkräkta på den personliga integriteten. Integritetsfrågan ledde till införandet av lagen GDPR, som tvingar webbsidor att be användaren om lov innan cookies lagras.

Ett företag som i alla högsta grad är inblandad i tillgängliggörandet av innehåll och spårning av användares aktiviteter är Google. Företaget arbetar på en ersättare till cookies vid namn Federated Learning of Cohorts (FLoC). Systemet ingår i vad Google kallar Privacy Sandbox-initiativet och går ut på att användare med likartade profiler delas in i grupper eller "cohorts". Med gruppindelningen ska enskilda användare eller deras surfvanor inte kunna identifieras.

Federated Learning of Cohorts (FLoC) proposes a new way for businesses to reach people with relevant content and ads by clustering large groups of people with similar interests. This approach effectively hides individuals “in the crowd” and uses on-device processing to keep a person’s web history private on the browser.

Instead of understanding browsing behavior or interests at an individual level, the intent here is to have groups of users who would have similar interests.

FloC bygger på en algoritm i webbläsaren som observerar användarens aktivitet. Mönstret från aktiviteten används sedan för att placera användaren i en grupp med andra användare som delar liknande intressen. Det är då gruppen används av reklambolag för riktad reklam istället för användarens specifika aktiviteter. Google menar att ett tredjepartsbolag som använder en FLoC-profil inte har åtkomst till någon användarhistorik.

Googles positiva budskap om skyddad användarintegritet delas dock inte förbehållslöst av vare sig reklambranschen eller organisationer som verkar för integritet på webben, rapporterar Yahoo News. Kritiker menar att FLoC kan vara konkurrenshämmande då det ger Google ytterligare kontroll över annonsering på internet. Sett till integritet får systemet kritik från Electronic Frontier Foundation (EFF), som menar att FLoC kan få helt motsatt effekt.

Enligt EFF kan företag och organisationer som använder FLoC bygga upp vad som motsvarar ett system för betygsättning av användare. Sådana system skulle kunna användas för att diskriminera specifika grupper som klumpas ihop med andra användare utan att ha något att säga till om saken. Användare kan börja testa FLoC med en uppdatering av webbläsaren Chrome i mars månad. Google inleder tester av systemet med annonsörer under andra kvartalet år 2021.

Vad tycker du om FLoC-systemet Google föreslår? Är det mer tilltalande att ingå i en användargrupp, eller delar du oron som EFF förmedlar? Dela med dig i kommentarerna!