Illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat innehåll, mera känt som piratkopiering, har länge varit föremål för diskussion och juridiska processer. Ett av de mer kontroversiella juridiska fallen här i Norden är de så kallade utpressningsbreven, som framförallt den danska advokatbyrån Njord Law Firm står bakom. Genom IP-adresser insamlade från internetleverantörer skickar de ut betalkrav, som misstänkta svenskar ombeds betala för att slippa åtal eller inkassokrav.

Internetleverantören som stått på barrikaden och vägrat lämna ut några IP-adresser är Bahnhof, som i ett pressmeddelande skriver att danska myndigheter agerar mot Njord Law Firm. Enligt den danska dagstidningen Berlingske är det firmans toppadvokat Jeppe Brogaard Clausen som åtalas för grovt bedrägeri av distriktsåklagaren Bagmandspolitiet. Advokaten riskerar upp till 8 års fängelse.

Bahnhof har tidigare granskat utlämningen av IP-adresser och kommit fram till att så många som 190 000 svenskar kan ha tilldelats fakturor med betalkrav. Det har möjliggjorts genom Sveriges datalagringsdirektiv och IPRED-lagen, två lagar Bahnhof menar utnyttjas av upphovsrättsjättar som genom "maffialiknande" metoder kräver människor på pengar. Lagarna instiftades ursprungligen bland annat med syfte att stötta ekonomiskt svaga konstnärer.

Som kravbreven är utformade samarbetar företag med upphovsrättigheter till material med en advokatbyrå och teknikbolag. Den senare identifierar IP-adresser som laddat ned och spridit innehåll via Bittorrent. Om upphovsrättsinnehavaren kan presentera vagt definierade "sannolikt skäl" kan de därefter begära ut kontaktuppgifter till personen bakom en IP-adress.

Efter inhämtning av kontaktuppgifterna skickar advokatbyrån ut brev förtäckta som fakturor eller böter, som användaren uppmanas betala för att slippa åtal eller inkassokrav. Huruvida breven, som populärt kommit att kallas utpressningsbrev, har rättslig grund har ifrågasatts – något som nu stärks när Njord Law Firm åtalas för bedrägeri. Många väljer ändå att betala för att slippa riskera rättsliga åtgärder.

Är du en av de som fått hem ett brev med uppmaning om utbetalning?