Att hårdvaruvärlden under 20-talets början inte präglats av god tillgång och därigenom låga priser på hårdvara är vid det här laget ett faktum, där gemene datorentusiasts tankar ofta går till situationen på grafikkortsmarknaden. Medan följetongen med brist på grafikkort och processorer för konsumentbruk bottnar i en brist på kretsar från fullbokade leverantörer likt Samsung och TSMC tornar istället mörka moln upp på horisonten för bärbara datorer.

Digitimes (betalvägg) rapporterar nu om att bristen på processorer från tillverkare likt AMD, Intel och Nvidia får sällskap av en generell brist på komponenter likt skärmpaneler och integrerade kretsar av övriga sorter. Till följd av en ansträngd produktionskedja väntas de bärbara datortillverkarnas priser skjuta i höjden, vilket ligger i linje med en stor väntad datorbrist under hela år 2021.

Enligt Digitimes har kontraktstillverkare av bärbara datorer till följd av ökad efterfrågan och skenande kostnader ändrat arbetssätt. Där bolagen tidigare arbetat med korttidskontrakt och riskspridning i form av åtskilliga leverantörer sägs nu tillverkarna istället ha bundit upp sig på längre och större kontrakt med större aktörer, för att tillskansa sig förutsägbarhet på en oviss marknad.

För att möta efterfrågan väntas även komponenttillverkarna hålla igång produktionen under det kinesiska nyåret, vilket i sin tur ytterligare väntas höja komponentpriserna. Mot en bakgrund av att marknaden för bärbara datorer genomlider en växtvärk utan dess like väntas detta dock inte vara tillräckligt – för helåret 2021 väntar sig Digitimes att 227 miljoner enheter säljs.

År 2019 omsatte marknaden för bärbara datorer 158 miljoner enheter – för att under hemarbetets år 2020 skjuta upp till 193 miljoner sålda bärbara. Tillverkare av bärbara datorer står under år 2021 alltså inför utmaningen att expandera sin produktion med drygt 17 procent på årsbasis, något som redan under ett normalt år hade varit en ansträngning för leverantörskedjan.

Läs mer om bärbara datorer: