I svallvågorna av coronapandemins utbrott år 2020 undgår det inte någon att det råder global brist på komponenter och råvaror. Svallvågorna har börjat slå som starkast under 2021 och mycket tyder på att ett trendbrott sker som tidigast 2022. Förutom kretsbrist råder även brist på skärmpaneler, vars priser är på väg att chockhöjas.

Branschtidningen Digitimes rapporterar att priserna på LCD-paneler under första kvartalet väntas stiga med 10–15 procent på årsbasis och att prisuppgången spås fortgå under andra kvartalet. Anledningen är att LCD-paneler är en bristvara och orsakerna till detta är många.

Den främsta faktorn är brist på råvaror och komponenter, som så mycket annat innefattar kretsar, men också glassubstrat. Tillgången av det senare har stramats åt ytterligare till följd av en explosion i AGC Fine Techno Koreas glassubstratfabrik i Guiwei, Sydkorea. Explosionen ägde rum i samband med att fabriken skulle uppgraderas från tillverkning av 8.5G- till 10.5G-substrat, där den senare är 80 procent större och således räcker till fler LCD-paneler.

Allting sammanfaller med det kinesiska nyåret som startar den 12 februari och pågår fram till slutet av månaden. I samband med högtiden går stora delar av landets invånare på semester, vilket gäller inte minst fabriksarbetarna. I praktiken innebär det ett produktionsstopp av flera viktiga komponenter till LCD-paneler, vilket ett normalt år då tillverkare har tid att ta höjd för detta inte vore ett problem.

Den låga tillgången av komponenter präglar tillverkningen av LCD-paneler under 2021 års första hälft och hur situationen fortskrider under resten av året återstår att se. Situationen bör i vilket fall leda till högre priser på såväl datorskärmar som TV-apparater, vilket sammanfaller med att fraktkostnaderna bidrar till ytterligare prishöjningar.

Läs mer om ämnet: