År 2019 lättade amerikanska Corsair än en gång på lädret och förvärvade handkontrolltillverkaren Scuf Gaming. I och med detta breddade bolaget sitt produktutbud med handkontroller i premiumsegmentet för gaming på både konsol och PC, men på köpet kom även ett domstolsärende mot en annan handkontrolltillverkare, Valve.

Valve ansågs av Scuf Gamings dotterbolag Ironburg Inventions ha inkräktat på dess patent 8,641,525, och specifikt gällande utformningen av dess trigger-knappar på Steam Controllers baksida, rapporterar Techpowerup. Valve uppges ha blivit varse om patentintrånget redan år 2014, men bortsett från Ironburg Inventions invändning och ändå tillverkat 1,6 miljoner enheter som inkräktat på patentet.

Nu meddelar den nuvarande patentägaren Corsair att klagan hörts av domstol i Seattle och avgjorts till bolagets favör. Valve anses av rätten medvetet ha inkräktat på Ironburg Inventions patent och döms att betala "över 4 miljoner" USD i skadestånd. Att juryn bedömt patentintrånget som avsiktligt menar Corsair öppnar dörren för en tredubbling av skadeståndssumman i fortsatta rättsprocesser.

Huruvida Corsair och Ironburg Inventions kommer dra rättsprocessen längre förtäljer inte historien, men klart står att de kan inkassera minst 2,5 USD per tillverkad Steam Controller.

Läs mer om Corsair och Valve: