Under förra veckan vädjade den tyska staten å landets bilindustris vägnar till Taiwan om prioriterad produktion av kretsar. Redan där och då uppgavs flertalet aktörer med fabriker i Tyskland tvingats skruva ned produktionen till följd av att bilfirmorna i landet väntat sig minskad efterfrågan av dess fordon och därför minskat antalet beställda kretsar.

Efterfrågan har dock inte avtagit i den grad biltillverkarna väntat sig, och nu står bilindustin i den mindre avundsvärda sitsen där produktionen begränsas av tillgången på kretsar. Detta sker på en marknad där elektronikbranschen i sin helhet åtnjuter rekordtillväxt, med efterföljande kapacitetsbrister och höjda priser i hela leverantörskedjan.

Nu rapporterar Yahoo från amerikanskt håll att den tyska bilindustrin inte är ensam. Bland andra General Motors uppges pausa sin fordonsproduktion helt och hållet i nordamerikanska anläggningar, något som uppges leda till ett produktionsavbräck i storleksordningen 10 000 fordon per vecka. Totalt, för hela industrin, uppges bortfallet över årets första kvartal bli hela 672 000 fordon globalt.

Prognosen levereras av analysfirman IHS Markit, som vidare menar att ljusning i tillgångsproblematiken inte är att vänta förrän årets tredje kvartal. En annan analysfirma, Autoforecast Solutions, menar att produktionsstoppen redan kostat marknaden 564 000 fordon, och att siffran för helåret kommer kliva närmare miljonen – 964 000 enheter.

Tyskland och General Motors är dock inte ensamma intressenter – tillgång på kretsar står på agendan under ett taiwanesisk-amerikanskt toppmöte den 5 februari, rapporterar Reuters. Taiwans ekonomiminister Wang Mei-hua bekräftar att kretstillverkning är ett centralt ämne för mötet, samtidigt som hon bedyrar att en demokratiskt vald regering inte kan styra privatägda bolags produktion.

Nyheterna följer förra veckans rapporter om att världens största kontraktstillverkare av kretsar, taiwanesiska TSMC, fortsatt kommer prioritera etablerade kunder. Huruvida bilindustrin ingår i sfären "etablerade kunder" är oklart – men TSMC sitter i en situation där de har möjlighet att välja och vraka mellan ordrar, där faktorer likt ständigt varierande orderingång inte lär imponera.

Läs mer om fordonsindustrins kretsbrist: