Apple har med senaste versionen av sitt mobila operativsystem IOS plockat många poäng hos integritetsvurmare tack vare förbättrade integritetsalternativ. Den kommande möjligheten att deklarera och stänga av annonsspårning per applikation har bland annat fått Facebook att slå bakut av rädsla för förlorade spårningsmöjligheter och därigenom annonsintäkter.

Ett annat bolag med en liknande affärsmodell är Google, som av Bloomberg rapporteras överväga att följa efter Apple. Några exakta detaljer om Googles planer uppges ännu ej då programmet uppges vara i ett tidigt stadium, men på Android-enheter väntas användare fortsatt bli spårade som standard. Exakt hur möjligheten att frånsäga sig annonsspårning ser ut återstår alltså att se.

Google erbjuder även ett ramverk för IOS-utvecklare att integrera annonser från Google i dess appar. Användare av detta ramverk ska av bolaget ha varnats för att den kommande IOS-versionen med dess starkare integritetsalternativ kan komma att innebära "signifikanta följder" för annonsintäkter via sagda appar.

Om Google väljer att implementera fler och starkare alternativ gällande integritet och annonsspårning lär även bero på hur bolaget själva kan tjäna på det, likt initiativet Privacy Sandbox. Ett av de senaste tilltagen i detta program är Federated Learning of Cohorts (FLoC), som i korta drag analyserar användares rörelser på webben och placerar istället in dem i grupper.

Då varje enskild användares data med FLoC inte längre hanteras separat menar Google att vinnaren är individerna, vars data delvis anonymiseras till att bli del av en flock. Annonsindustrin och kritiker å sin sida, menar att systemet snarare ger Google ännu större kontroll över annonsmarknaden samtidigt som systemet automatiskt kan diskriminera hela ovetande grupper.

Mot bakgrunden Privacy Sandbox och FLoC kan vi således vänta oss att Google knappast kommer sjösätta starkare integritetsalternativ i Android enbart för att vara bussiga. När, om och i vilken form de nya funktionerna för ökad integritet når konsumenter återstår att se.

Läs mer om integritet: