Statliga institutioner, kommuner och effektivitet går inte alltid hand i hand. Projekt blir förvisso ofta slutförda, men förseningar och överskridande av budgetar är i sammanhangen inte ovanliga. Nu rapporterar Aftonbladet om hur Stockholms stad spenderat 296 miljoner kronor på ett nytt IT-system för anställda inom individ- och familjeomsorg – pengar som nu kan anses vara ett minne blott, då systemet skrotas.

Internt heter det att projektet som gått under namnet Esset (cachad, numera nedplockad projektsida) "byter inriktning", för att istället använda kvarvarande andel av projektets budget till att modernisera det existerande systemet. Med anor från 90-talet har dagens system vid namn Paraply enligt Aftonbladet "fungerat dåligt och medarbetarna var missnöjda med systemet".

Dels har vi själva en komplex verksamhet i Stockholms stad med att ena vår socialtjänst, dels har det tagit längre tid att programmera systemet. Då har det blivit de här förseningarna, då kan vi inte fortsätta helt enkelt med tanke på de prognoser som förelåg med en ungefär tredubblad budget. – Andreas Nordström, Stockholms stad

Utvecklingen av det nya systemet har skett sedan år 2016, och projektledningen med IT-direktör Andreas Nordström i spetsen menar att om projektet inte stoppats nu hade kostnaderna fortsatt skena. I budgeten finns ytterligare 274 miljoner kronor kvar av de ursprungligen allokerade 570 miljoner, pengar som nu istället ska nyttjas till att fräscha upp en kodbas från 90-talet.

Projektet övergår istället till en modernisering av nuvarande sociala system och omhändertar i detta den verksamhetsutveckling som gjorts inom ramen för projektet. – Alexandra Göransson, biträdande stadsdirektör

I intern kommunikation till de 18 000 anställda som idag brukar systemet Paraply meddelar biträdande stadsdirektör och ledamot i styrgruppen Alexandra Göransson enligt Aftonbladet att "bytet av inriktning kan kännas omtumlande för många". Samtidigt rapporteras om att en plan för att modernisera det gamla systemet inte finns på plats – en sådan plan hoppas vara klar till sommaren.

Exakt vad som blir av uppdateringen av Stockholms stads uppfräschning av Paraply, och när, lär vi få återkomma till.

Tror du dig kunna utveckla ett IT-system för 18 000 anställda för mindre än 570 miljoner kronor?