Dispyten mellan Apple och Epic Games gjorde flera visiter i nyhetsflödet under fjolåret, men har sedan dess flyttats från Twitter till domstolarna. Ursprunget stavas Epic Games kritik mot telefonjättens höga avgifter på försäljning genom applikationsbutiken, något spelutvecklaren försökt kringgå i mobilversionen av Fortnite – ett tilltag som straffades med borttagen applikation.

Genom ett dokument från amerikansk domstol framkommer nu att Apple försöker att argumentera för sin sak genom att utnyttja speldistributören Valve och begära ut data på ett stort antal speltitlar sålda genom plattformen Steam. Förstnämnda företag ålägger aktörer som vill saluföra mjukvara på de mobila Apple-plattformarna en avgift om 30 procent. Samma nivå är även den högsta i Steam-sammanhang, vilken dock klättrar nedåt till 25 eller 20 procent för storsäljare.

Valve admits that the information requested exists in some undisclosed, readily accessible format, but generically claims it won’t produce the information because it is confidential or too burdensome to gather in the manner Apple requested.

Den efterfrågade informationen avser 436 titlar och Apple vill att Valve ska tillhandahålla detaljerad historik från 2015 och framåt, där ren spelförsäljning och marginaler för densamma önskas – tillsammans med detaljerade uppgifter som digitalt innehåll sålt genom spelen. Det amerikanska spelföretaget är däremot inte villigt att stå till tjänst, eftersom tilltaget är förenat med brott mot partner- och sekretessavtal, samt en stor arbetsbörda med sammanställning från flera databaser.

I dokumentet framställs att Apple menar att det är rimligt att producera dokumentationen, eftersom Samsung tidigare skapat snarlikt material på begäran. Valve argumenterar vidare för motsatsen med konstaterandet att de inte agerar på samma marknad. Steam-spel inte kan hämtas till mobila enheter och därtill saknas en koppling mellan Steam och Epic Games.

Huruvida uppgifterna är vitala för att Apple ska kunna segra i rätten får framtiden utvisa. Om företaget kan hitta någon kompromiss för att nå de Valve-signerade siffrorna återstår också att se, men tilläggas bör att den nuvarande och matiga begäran endast är en bråkdel av den ursprungliga. Där handlade det istället om ett tidsspann om 10 år och över 30 000 spel.

Läs mer om Apple och Epic Games tvist: