Apples höga avgifter för mjukvaruförsäljning genom butiken App Store är grunden till den utdragna tvisten mellan telefonjätten och Fortnite-utvecklaren Epic Games. Sedan sistnämnda uppdaterade den populära mobilversionen av battle royal-spelet med en funktion för att runda avgiften, har spelet varit bannlyst på kompatibla Apple-enheter.

Ärendet behandlas i domstol och nyligen rapporterades att Apple försökt nyttja data från Valves speldistributionstjänst Steam för att gå segrande ur dispyten. Valve argumenterade för att den datorcentrerade butiken inte bör kopplas till telefonmjukvara och att en sammanställning av den efterfrågade informationen innebär en orimligt stor arbetsbörda. I ett kopplat domstolsärende vidhåller Apple att de anser att Valve ändå ska vara behjälpliga, en åsikt som får stöd av amerikansk domstol.

Efter samtal med Valve drar domstolen slutsatsen att arbetsbördan inte är orimlig, när informationssamlingen begränsas till de 436 speltitlar som finns hos både Steam och Epic Games Store. Domstolen går även på Apples linje när det gäller vikten av Steam-data i Epic Games-tvisten och understryker därtill att Valve inte kan styrka att utlämnade uppgifter bryter mot partneravtal.

Omfattningen på uppgifterna som Valve nu tvingas att lämna ut skalas dock ned en aning ställt mot Apples reviderade krav. Istället för en spelspecifik lista som sträcker sig från 2015 till och med idag, kapas två år för att täcka spannet från 2017 för de 436 titlarna. Tilläggas kan att den ursprungliga begäran omfattade över 30 000 titlar och tidsrymden 10 år.

Dokumentation på ett övergripande plan ska vara färdig för överlämning redan den 8 mars, medan uppdelningen som tittar närmare på varje spel har slutdatumet 26 mars. De efterfrågade uppgifterna gäller bland annat årlig omsättning för spelförsäljning och från köp i spelen, samt spelens tillgänglighet och prislappar i den digitala butiken.

Läs mer om Apple och Epic Games: