Att de flesta mobiltelefoner numera nyttjar laddning över USB har vi till stor del Europeiska unionen att tacka för. Unionen har förutom att standardisera hur vi laddar våra telefoner även gjort försök att underlätta för byte av batterier, i ett försök att minska antalet telefoner som skickas till soptippen. Nu rapporterar SVT att unionen identifierat ännu ett telefonrelaterat problem – tillverkarnas uppdateringscykler.

EU rapporteras nu utreda en lag som tvingar mobiltillverkarna uppdatera sina telefoner under en längre period, för att undvika situationer där medborgare blir stående utan kritiska applikationer likt BankID. Lagens omfattning är ännu oklar, men unionen uppges sikta på ratifikation av lagen "redan nästa sommar", menar SVT. Om "nästa sommar" syftar på år 2021 eller 2022 är oklart.

Det är nödvändigt att öka hastigheten i processen när det gäller produkter som har en väldigt snabb utveckling. – Carlos Lopes, EU-förhandlare, Energimyndigheten

Då SVT talar om en "blixtsnabb lag" och bjuder på citat från Energimyndigheten där hastiga processer nämns kan det vara tal om att lagen är på tapeten redan sommaren 2021. En expeditionstid på under ett halvår skulle sannerligen representera en ökning av "hastigheten i processen" från den traditionellt tungrodda och byråkratiskt lagda unionen – men samtidigt ökar grundproblemets omfattning.

Cirka 60 000 svenskar uppges ha blivit varnade av BankID att applikationen kommer sluta fungera inom kort till följd av att de fortsatt kör Android 5 eller IOS 10/11 – och användare av liknande samhällskritiska tjänster runtom i Europa lider av samma problem. En eventuell EU-lag skulle sannolikt tvinga telefontillverkare att hålla sina produkter uppdaterade längre än de cirka tre år merparten av tillverkarna idag skickar ut uppdateringar.

Konsumenter som inte kan eller vill uppdatera för jämnan kan alltså se fram emot ett längre livsspann för sina mobiltelefoner framöver – men exakt i vilken omfattning och när återstår ännu att se.

Läs mer om EU: