Den amerikanska delstaten Texas led häromveckan av en rejäl och sällsynt köldknäpp, vars effekter för samhället blev långtgående. Förutom förlust av människoliv och rapporter om elräkningar motsvarande 40 000 kronor för februari månad stängdes även delstatens kretsfabriker ned. Bland dessa fabriker skymtas tillverkare såsom Samsung, Infineon och NXP – de två sistnämnda stora leverantörer till fordonsindustrin.

Tom's Hardware rapporterar nu om hur Samsungs produktionslinjer i närheten av Austin, Texas, fortsatt står stilla till följd av strömavbrottet. Tillfälliga nedstängningar av faciliteterna uppges vara möjliga, om än med följden att produktionen är extremt utmanande att återuppta. Fabriken i fråga bygger en minoritet av kretsarna på bolagets noder 14LPP och 11LPP, medan huvudsaklig produktion sker på 28–65 nanometer.

I’ve never seen a fab turned on after an outage without hiccups. For example, if one molecule of water would find its way into the tools, it could completely halt production. A fab uses very particular gasses, liquids, and matter that is hard to store and put back after it has been brought out of storage.
– Patrick Moorhead, chefsanalytiker Moor Insights and Strategy

Analytikern Patrick Moorhead lyfter fram utmaningarna i att återuppta produktion efter ett strömavbrott. Enligt honom är en stor del i ekvationen att gaser och vätskor som nyttjas i tillverkningen väldigt svåra att lagra – och lika svåra att aktivera efter lagring. Detta, menar Moorhead, innebär att en kretsfabrik så gott som alltid lider svårigheter i omstartsprocessen efter ett strömavbrott.

Samsung å sin sida säger till Tom's Hardware att bolaget gör vad de kan för att för att återuppta produktionen, men att det inte låter sig göras i en handvändning. Bolagets primära fokus är att bibehålla säkerheten för dess personal, samtidigt som "ytterligare tid kan behövas för inspektion och konfiguration innan normal tillverkningskapacitet uppnås".

Infineon och NXP är desto mer tystlåtna om saken – men stillastående fabriker tillhörande kretsleverantörer till fordonsindustrin lär inte underlätta tillgångsproblematiken som råder.

Läs mer om kretstillverkning: