En brand bröt ut natten till onsdag i en av Ovhclouds byggnader i Strasbourg, Frankrike. Elden kunde släckas vid fyra på morgonen och ingen person ska ha skadats, men ett datacenter påverkades allvarligt och ett bedöms vara helt förstört.

Bland de berörda är Facepunch Studios som utvecklat survivalspelet Rust. Till följd av branden släcktes 25 av Rusts EU-servrar ned helt och via Twitter meddelade de att de förväntade sig stora förluster av data.

I en uppdatering bekräftades det senare att datan inte skulle gå att återställa och permanent gått förlorad. Det ska dock enbart handla om spelardata i form av "player progression", spelares individuella framsteg på servrarna. Vanligtvis raderas spelardata kontinuerligt från servrar, men per månad där spelare har möjlighet att planera inför det. De servrar som kommit tillbaka hittills saknar spelardata, men det framgår inte om förlusterna är likvärdiga eller mer extensiva.

Trots att omstarter inte är något nytt har det uttryckts missnöje och frustration från spelare kring händelsen. Facepunch har ännu inte kommenterat om huruvida de ämnar försöka kompensera de drabbade för vad de förlorat.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakade branden.