Sedan Microsoft först presenterade Windows 10X under 2019 har det förvandlats från ett operativsystem specifikt för dubbla skärmar till ett mer nedbantat lättviktsalternativ för bärbara enheter. Förändringen innebar att flerskärmsstödet försvann helt och stöd för Win32-program drogs tillbaka.

Fokusskiftet innebar en första försening till våren 2021, men nu rapporterar Windows Central att lansering skjuts till andra halvåret 2021 istället. Enligt uppgift behöver Microsoft ha mer tid att "finputsa de sista detaljerna för att säkerställa en robustare slutprodukt och smärtfri lansering".

Windows 10X är huvudsakligen menat till enklare, budgetvänliga enheter för skolor och företagsmiljöer med betoning på säkerhet. Det är bland annat säkerhet som ligger bakom beslutet att inte bibehålla kompatibilitet med äldre Win32-program och tanken är att integration med Microsofts molntjänster ska fungera som substitut.

Om Microsoft planerat göra någon större förändring är okänt, men baserat på syftet med operativsystemet är det osannolikt att förseningen som skett nu är till följd av att Microsoft ändrat sig och valt att bibehålla stöd för Win32-program. Microsoft har inte kommenterat uppgifterna till Windows Central och det finns inget officiellt bekräftat lanseringsdatum för Windows 10X ännu.