Gisslandramer är inte exklusiva den fysiska världen, och både privatpersoner samt organisationer utsätts dagligen för det växande problemet ransomware. Detta innebär att angripare via skadlig kod kommer åt datorer eller information, för att sedan kräva en lösesumma för att låsa upp eller återlämna.

I februari rapporterades om att en sådan illvillig grupp kommit på andra tankar och därför publicerat dekrypteringsnycklar fritt tillgängliga för sina offer. Med en grupp färre står dock otaliga åter, något datorjätten Acer nu får smaka på. Bleepingcomputer skriver att bolaget utsatts för en ransomware-attack där dokumentation för bland annat bankkommunikation och finanser hamnat i orätta händer.

Den efterfrågade lösesumman är enligt uppgift den största i ransomware-sammanhang och ligger på 50 miljoner USD, vilket motsvarar drygt 427 miljoner kronor. Kommunikation mellan utpressarna och Acer inleddes den 14 mars och den förra parten erbjöd den senare 20 procent rabatt vid transaktion redan den 17 mars, något som tillverkaren inte har nappat på. Betalning är enligt angriparna en garant till dekrypteringsnyckel, att de raderar kopior av filerna samt att Acer informeras om nyttjade svagheter.

tor-payment-site.jpg

Bildkälla: Bleepingcomputer

Acer vare sig dementerar eller erkänner intrång och utpressning, men skriver att en utredning pågår och att avvikande händelser rapporteras till myndigheter. Det återstår att se om bolaget väljer att presentera mer information framöver. Av utpressningskravet att döma är slutdatumet för betalning den 28 mars – vid senare tillfälle är prislappen 100 miljoner USD, eller 856 miljoner kronor.

Läs mer om IT-attacker: