När Apple lanserade Iphone 12 valde de att slopa den tidigare medföljande laddaren. Argumenten för detta var bland annat att det var bättre ur en miljöaspekt och att många redan har fungerande laddare hemma. Det godtogs inte av brasilianska myndigheten Procon-SP som i slutet av 2020 varnade mobiljätten om att böter stod att vänta om de inte presenterade en återvinningsplan för gamla laddare eller började inkludera dem i köpet igen.

Nu har de gjort slag i saken, och Apple bötfälls på 2 miljoner dollar, motsvarande cirka 17 miljoner kronor. Boten är utfärdad delvis på grund av problematiken kring laddarna, samt en rad andra konsumenträttsliga problem som Procon-SP anser att Apple misslyckats med att åtgärda. Det ska bland annat gälla vägran att reparera eller ersätta vattenskadade enheter som marknadsförts som vattentäta samt "problem med vissa funktioner" efter uppdateringar av Ios.

Procon-SP anser att Apple inte förstått eller följt den "gedigna lagstiftning kring konsumenträtt" som finns i Brasilien. Myndigheten anklagar även Apples villkor för att vara utformade för att undgå ansvar för dolda fel och defekter.

Om Apple vill fortsätta sin försäljning i Brasilien kan komma att behöva förhandla fram en överenskommelse i Brasilien. Brasilianska myndigheter har tidigare tvingat fram en uppgörelse med Samsung i samma fråga, där en laddare tillslut fick inkluderas som en "gåva" med förbokningar av Galaxy S21.

Apple har ännu inte kommenterat händelsen och huruvida de väljer att överklaga är ännu inte känt. Apple har redan omsatt över 100 miljarder dollar under 2021, vilket gör bötesbeloppet förhållandevis lågt. Bötesbeloppet är sannolikt mindre kostsamt än ännu en rättsprocess, vilket gör det möjligt att de betalar boten och går vidare.