Svenska PC Gamer utkom med sin första tidskrift år 1996, och var en svensk motsvarighet till brittiska Futures tidskrift med samma namn. Publikationen har haft stora framgångar, med sin högsta topp i millennieskiftet då det såldes över 40 000 exemplar per nummer. Innehållet hade spelrecensioner som grund, men har under årens gång täckt hela speljournalistikens spektra och rapporterat om allt inom datorspelsvärlden.

Tidskriften lades ursprungligen ned en första gång år 2015, men lyckades återuppstå och fortsätta i privat regi. Den här gången lägger Svenska PC Gamer slutligen ned för gott, efter en lång tids motgångar. I ett öppet brev till tidskriftens läsare skriver chefredaktör Thomas Pettersson bland annat följande:

De flesta av er vet hur oerhört utmanande dagens medieklimat är, och i en hårt prövad yrkeskår är speljournalistiken särskilt utsatt. Det senaste 1,5 året har 50 % av Sveriges kvarvarande speljournalister slutat. Hälften! Det är inte klokt. Vi har kämpat … som vi har kämpat. Hur heroisk insatsen av våra medarbetare och er som stöttat oss än har varit går det tyvärr inte mer.

Förklaringen till beslutet ligger i en kombination av minskad fysisk försäljning, licensavgifter till Future och att speljournalistiken ansatts hårt, till den grad där det inte längre finns "sätt att få betalt för det innehållet i tillräckligt stor utsträckning". Den senaste utgåvan, nummer 271, är därmed den sista. Webbsidan och andra plattformar ska döpas om och bli kvar, men till vad och i vilken utsträckning är fortfarande obestämt.

Har du några minnen av Svenska PC Gamer? Dela med dig i kommentarerna.