ARM:s instruktionsuppsättningar och arkitekturer förekommer i ett otaligt antal kretsar och uppskattas ha levererats i över 100 miljarder enheter under de senaste fem åren. Senaste gången ARM gjorde en rejäl omdaning var för ett decennium sedan, då ARMv8 införde bland annat 64-bitarsstöd. Nu släpper ARM nästa stora omdaning av sin egen instruktionsuppsättning – ARMv9.

ARM:s nya ARMv9 är en vidareutveckling av ARMv8 från 2011, som var en fundamental förändring med övergång till 64-bitarsstöd. Den här gången handlar det inte om en lika stor och banbrytande förändring, utan fokus ligger istället på framförallt tre punkter: säkerhet, maskininlärning och prestanda.

För att möta moderna säkerhetskrav introduceras bland annat företagets nya koncept Confidential Compute Architecture (CCA) och Realms. I nuläget är säkra applikationer beroende av att lita på operativsystem och virtuella maskiner. Realms gör det möjligt att i större utsträckning skydda källkod och privat data genom att flytta exekveringen till en separat kontrollerad miljö oberoende av annan mjukvara.

I ARMv9 introduceras även den senaste versionen av tekniken Scalable Vector Exentions (SVE), som utvecklats i samarbete med Fujitsu. SVE2 har utvecklats för att förbättra förmågan till maskininlärning och digital signalbehandling över ett bredare spann av applikationer. Nya ARMv9 ska även ge fördelar vid bearbetning av 5G-system och maskininlärningsprocesser som körs lokalt på processorer, som exempelvis bildbehandling och smarta hem-applikationer. I framtiden ämnar ARM att vidareutveckla instruktionsuppsättningen för att ytterligare stödja framsteg inom artificiell intelligens.

Nya ARMv9 kombinerad med ARM:s egna designprincipen Total Compute ska dessutom innebära en 30 procents ökning i generell beräkningskraft hos nästa generations processorer. Exakt när konsumenter kan börja lägga vantarna på enheter som nyttjar den nya tekniken framgår inte, men sannolikt dröjer det ett par år.

För den som vill veta mer har Anandtech gjort en ordentlig genomgång av ARMv9.