Många molnbaserade tjänster och sociala medier kräver att användare delger viss information, där namn, telefonnummer och e-postadress är vanligt förekommande. I fel händer kan dessvärre sådan data användas för bedrägerier och så kallad phishing, och nu framkommer att 533 miljoner Facebook-användare bör vara lite extra vaksamma framöver.

Nu rapporterar Business Insider nämligen att strax över en halv miljard registrerade namn med tillhörande telefonnummer, e-postadresser, biografi- samt platsinformation publicerats på webben. Det är Alon Gal, teknikutvecklare vid säkerhetsbolaget Hudson Rock, som lyfter problemet via Twitter. Han meddelar att den matiga databasen offentliggjorts på ett forum för hackare och att totalt 1,1 miljoner svenska konton är berörda.

Gal menar att datan funnits tillgänglig åtminstone sedan januari i år, då en automatisk försäljningsfunktion för information kopplad till miljontals Facebook-användare slog upp portarna. En representant från Facebook informerar dock Business Insider om att den sårbarhet som nyttjats för att hämta den omfattande datamängden är åtgärdad sedan 2019. Även om den nu fritt tillgängliga databasen har tre år på nacken, är många av uppgifterna sannolikt fortfarande aktuella.

Till skillnad från vissa tidigare storskaliga intrång från illvilliga angripare har inga lösenord kommit på villovägar, men personlig information kan nyttjas för att skapa mer övertygande e-post- eller SMS-utskick med syfte att bedra. Gal anser att Facebook borde varna användare för phishing, men att det tyvärr inte finns så mycket annat som företaget kan göra åt saken i dagsläget.

Läs mer om säkerhetsproblem: