Nystartade Nano Diamond Battery i USA parar radioaktivt avfall och nanodiamanter för att skapa ett nytt extremt långlivat batteri. Batteriet tar vara på restavfall från kärnkraftsindustrin och ska med hjälp av dessa vara självladdande, med en uppskattad livslängd på hela 28 000 år.

Enligt ZME Science är energikällan grafit som tidigare använts för nedkylning av reaktorer i kärnkraftverk. Grafiten omsluts av ett lager nanodiamant som agerar kylfläns och fungerar som elektriskt ledande material. Radioaktiva isotoper genererar en stor mängd värme och energin absorberas av diamantlagret. Det genererar sedan elektrictet genom vad som inom fysiken kallas "inelastisk spridning". Batteriet blir därmed även självladdande, och överflödig laddning ska kunna lagras i kondensatorer.

Diamant är världens hårdaste kända ämne och den radioaktiva isotopen kol-isotop 14 har en halveringstid på över 5 000 år, vilket är varför Nano Diamond Battery anser att batteriet uppnår den höga livslängden. Diamantlagret förhindrar även strålningsläckage, och företaget säger att strålningsnivåer från batteriet ska vara mycket låga.

Think of it in an iPhone. With the same size battery, it would charge your battery from zero to full, five times an hour. Imagine that. Imagine a world where you wouldn’t have to charge your battery at all for the day. Now imagine for the week, for the month… How about for decades? That’s what we’re able to do with this technology - Neel Naicker, Nano Diamond Battery

Batteriet planeras i två olika versioner. Den med 28 000 års livslängd är tänkt för speciella projekt där batterier inte enkelt går att byta ut, exempelvis till satelliter och rymdfarkoster. Den andra versionen är anpassad för konsumentmarknaden till smarta telefoner, surfplattor, datorer och fordon. Där handlar det dock inte om tusentals år, utan snarare veckor eller månader enligt Neel Nacker på Nano Diamond Battery.

Företagets prototyp har försenats på grund av pandemin, men en konceptmodell finns färdig. Trots det väntas de nya kommersiella batterierna nå marknaden inom två år och de andra inom fem år.

Våra läsare var snabba att uttrycka misstänksamhet mot företagets påståenden, som påvisade att löften om guld och gröna skogar inte riktigt stämde. Tack till bland andra @Myhybris och @TrinitoN som länkade en uttömmande video på ämnet.

Skulle du vilja använda enheter med batterier gjorda på radioaktivt avfall?