Med nya moderna mer strömkrävande kretsar har även värmeutvecklingen per komponent i servrar ökat och därmed kraven på kylanordningar. Luftkylning räcker inte längre till, enligt Microsofts Christian Belady. I sitt datacenter vid Columbia Rivers provar därför Microsoft nu olika vätskekylda alternativ för att bättre möta det ökade behovet.

Bland dem ingår immersionskylning där komponenter sänks ned i en tank med vätska. Vätskan ser ut som vatten, men är speciellt utformad av 3M och har en låg elektrisk ledningsförmåga samt lägre kokpunkt för att riskfritt kunna sänka ned komponenterna helt i vätskan.

I tanken får värmen från komponenterna vätskan att koka och sedan förångas. Ångan och därmed värmen stiger sedan och kyls ned i toppen av tanken med hjälp av en kondensor. Den nedkylda vätskan "regnar" sedan tillbaka ned. Det är ett tvåfas-system med ett kretslopp inte olikt hur ett värmeledningsrör i jätteformat fungerar.

We will have not only a huge impact on efficiency, but also a huge impact on sustainability because you make sure that there is not wastage, that every piece of IT equipment that we deploy will be well utilized – Marcus Fontoura, chefsarkitekt på Microsoft Azure.

Vätskekylning i sig är inte nytt, det är en väl beprövad teknik som används mycket av bland annat datacenter för utvinning av kryptovaluta. Enligt chefsarkitekten Marcus Fontoura är det en viktig del av Microsofts hållbarhetsarbete. Tekniken de prövat är inte beroende av vatten och den är dessutom mer energieffektiv än tidigare kyllösningar. De egna utredningar Microsoft gjort visar att kylning i vätsketankarna kan sänka energikonsumtionen med 5 till 15 procent.

För tillfället är det bara ett datacenter som nyttjar tekniken, men planen är att kunna implementera det i större skala i framtiden.