Vi rapporterade tidigare i vår om vattenransoneringen i Taiwan och hur den eventuellt kunde påverka kretstillverkare såsom Micron och TSMC. TSMC menade då att ransoneringen inte skulle ha en negativ effekt på den redan ansträngda tillverkningstakten.

Bland annat har TSMC själva hämtat vatten med lastbilar, istället för att förlita sig på den lokala försörjningen, men bönder i den drabbade regionen påstår nu att kretstillverkarnas tillgång till vatten också sker på den lokala risproduktionens bekostnad.

Wang Yi-feng på Taiwanesiska Water Resources Agency försvarar allokeringen med att torkan är så kraftig att även om man gett bönderna mer vatten så hade skördarna varit dåliga. TSMC å sin sida åberopar vikten av effektiv bevattning enligt New York Times. I linje med önskan om effektivitet återvinner TSMC i dagsläget 86 procent av de 63 miljoner ton vatten de förbrukar årligen.

Torkan i Taiwan är den värsta landet upplevt i modern tid. Exempelvis uteblev tyfonerna under förra årets regnperiod – för första gången på 56 år. Att landet upplever torka är dock inget unikt, år 2004 och 2015 ransonerades vatten periodvis.

En förvärrande faktor i sammanhanget sägs vara Taiwans förhållandevis låga vattentariffer enligt professor Wang Hsiao-wen vid National Cheng Kung University. Han menar att detta leder till slösaktigt användande av de resurser som finns till förfogande i landet.

Lokala röster är dock inte sena att också påpeka att de självklart har TSMC att tacka för mycket av regionens välstånd vilket driver efterfrågan på böndernas produkter. Hur årets regnperiod kommer att spela ut återstå att se under maj till september.