Att kretstillverkning är koncentrerad till ett fåtal stora aktörer och sker till mycket stor del i Asien har under coronapandemin uppmärksammats av politiska ledare, där såväl USA som EU vill flytta hem tillverkningen och bli mer självförsörjande. Processorjätten Intel har redan valt att möta upp genom att göra en nysatsning på kontraktstillverkning, där just USA och EU står i fokus.

Inom kontraktstillverkning är TSMC klart dominerande och följs upp av Samsung på andra plats, med den gamla AMD-avknoppningen Globalfoundries på tredje plats. Det senare företaget ägs av förvaltningsbolaget Mubadala Investment Company, som i sin tur är helägt av Förenade Arabemiraten. Det har sedan länge stått klart att Globalfoundries ska börsnoteras under år 2022.

Nu rapporterar Bloomberg om att Globalfoundries kan komma att börsnoteras redan till slutet av år 2021 till ett värde om 20 miljarder USD. Det har även sedan tidigare rapporterats om att Samsung avser att investera i Globalfoundries, något som dock inte nämns av Bloomberg.

Globalfoundries kan i dagens sammanhang ses som en i synnerhet intressant aktör med potential till tillväxt, då bolaget som namnet antyder har kretsfabriker (eng. fabs) spridda över hela världen. En av de större och den "ursprungliga" ligger i Dresden, Tyskland, och tre är lokaliserade i USA. Ytterligare fem fabriker finns i Singapore och blev del av Globalfoundries efter att moderbolaget Mubadala, då Advanced Technology Investment Company (ATIC), förvärvade Chartered Semiconductor år 2009.

En stor sak som skiljer Globalfoundries från sina konkurrenter är att de kastat in handduken vad gäller nya tillverkningstekniker. År 2018 lade bolaget av kostnadsskäl ned utveckling och planerad tillverkning på 7 nanometer, för att istället fokusera på äldre noder och skräddarsydda tekniker. Globalfoundries har dock lämnat öppet för att återuppta arbetet på 7 nanometer och som ett led i detta sannolikt även mindre noder.

Globalfoundries grundades år 2009 som följd av att AMD knoppade av sin egen tillverkning av kretsar. Inledningsvis var AMD tillsammans med ATIC jämbördiga ägare om 50 procent av bolaget, men med åren valde AMD att sälja av sina andelar. Globalfoundries var exklusiv partner för tillverkning av AMD:s processorer fram till år 2019, då AMD valde att vända sig till TSMC och dess 7-nanometersteknik.

Läs mer om kontraktstillverkning: