Sedan coronapandemins början våren 2020 är leveranskedjorna världen över i oordning och på detta har efterfrågan på elektronik skjutit i höjd. Kretsbristen blev först tydlig inom persondatorer och det senaste halvåret har det även fått påtagliga effekter på bilindustrin – något som fått världsledare att vilja flytta hem tillverkning av kretsar från Asien.

Nu rapporteras om att routrar kan komma att bli nästa stora bristvara. Finanstidningen Bloomberg skriver att amerikanska internetleverantörer ser mer än en dubblering i väntetider för leveranser av routrar. Enligt uppgifterna anges ledtiden efter lagd beställning på uppemot 60 veckor, det vill säga mer än ett år.

Att tillgången på routrar börjar sina har samma orsaker som annan elektronik som är i bristvara. Karsten Gewecke, Europa-chef över taiwanesiska Zyxel, berättar att leveranskedjorna är en "huvudvärk" efter att tillverkningen (i Kina /reds. anm.) stängdes ned för ett år sedan, vilket sedan följts upp av en långvarig uppgång i efterfrågan.

Att få slut på routrar skulle få allvarliga konsekvenser för internetleverantörer världen över, då det skulle försvåra för dem att teckna nya kunder. Enligt Karsten Gewecke har Zyxel än så länge inte fått slut på routrar att leverera till internetleverantörer, men det ska vid flera tillfällen ha "varit riktigt nära" och han varnar för att "det fortfarande kan hända".

Trots att rapporten uteslutande fokuserar på internetleverantörer skulle det här även få en direkt inverkan på detaljhandeln, då kretsarna som används är desamma oavsett vilken marknad som avses. Bloomberg pekar specifikt på att Broadcom mer än dubblerat sina leveranstider av nätverkskretsar till mer än ett år, och branschtidningen Digitimes skriver att även Realtek är under hård press att leverera.

It’s a snowball effect that we’re pushing in front of us, and the situation since then has just become worse and worse and worse. When I talk to some of the chipset vendors, some of them tell me that they have something like overbooking of 300% of their capacity.

Enligt Gewecke finns ingen ljusning i sikte utan bristen inom komponenter för nätverk spås bli ännu värre. Att nätverkskretsar är lågmarginalprodukter är i sammanhanget ytterligare ett orosmoln, då kontraktstillverkare som TSMC prioriterar högmarginalprodukter som kretsar för telefoner och datorer.

Läs mer om kretsbristen: