Nvidias Variable Rate Supersampling (VRSS) är en vidareutveckling av tekniken Variable Rate Shading (VRS) som introducerades tillsammans med Turing-arkitekturen. VRS används för att förbättra prestandan genom att prioritera rendering beroende på detaljgrad och hur viktiga specifika detaljer är. VRSS bygger vidare på detta för specifikt virtual reality (VR).

Vid användning av ett VR-headset tittar spelare generellt sett i mitten av skärmen. VRSS utvecklades därmed för att förbättra bildens mittpunkt, genom att höja renderingsresurserna för det som naturligt hamnar i spelarens synfält. I ett inlägg på Nvidias utvecklarblogg berättar de nu att en ny version av VRSS släpps, där de samarbetat med svenska Tobii.

Tobii titulerar sig själva världsledare inom ögonspårning och utvecklar både hård och mjukvara för att spåra och följa ögonrörelser. Med VRSS 2.0 har ögonspårning integrerats för att renderingstekniken ska kunna följa spelarens synfält i realtid, istället för en fast punkt. Precis som i första versionen av VRSS höjs renderingsresurserna motsvarande graden på kantutjämningstekniken multisample anti-aliasing (MSAA). Med MSAA 4x är därmed fyra gånger högre möjligt, och MSAA 8x åtta gånger.

VRSS2_keyImage.jpg

With Tobii Spotlight, NVIDIA VRSS 2, and eye tracking-enabled HMDs, VR users will be able to enjoy an optimal user experience now with ‘dynamic’ foveated rendering. No additional coding or integration is required from developers and ISVs – Johan Hellqvist, Segmentschef för AR och VR på Tobii

Det krävs ingen extra kod från utvecklare för att använda tekniken, utan VRSS och VRSS 2.0 är vad Nvidia kallar för en "zero-coding solution" där grafikkortets drivrutiner gör jobbet istället. För att nyttja ögonspårningen i VRSS 2.0 krävs det dock att det VR-headset som används har sensorer eller annat inbyggt stöd för ögonspårning.

VRSS 2.0 finns tillgängligt från och med Nvidias drivrutin Geforce 465.89 Game Ready. Det första VR-headset som fullt nyttjar tekniken blir HP:s Reverb G2 Omnicept Edition som använder Tobiis egna sensorer för ögonspårning.