I nuläget finns ingen massproduktion av paneler av Micro LED-typ, delvis för att det fortfarande är kostsamt att tillverka och för att tekniken fortfarande är under utveckling. I en Micro LED-panel är varje pixel sin egen ljuskälla, vilket gör att det gör det möjligt att producera paneler med djup svärta, hög ljusstyrka och därmed hög kontrast. Tekniken liknar OLED men bygger inte på organiska material och saknar alltså OLED:s nackdelar så som inbränning.

Det har dykt upp ett fåtal produkter med Micro LED, som i Samsungs TV-sortiment och bland annat Apple har uppgetts undersöka möjligheterna till att använda tekniken i sina enheter. Konsensus har dock varit att tekniken fortfarande ligger längre fram i tiden, men det kan vara på väg att ändras. Digitimes rapporterar att det redan i slutet av 2021 kan ta fart på produktionen av Micro LED.

Enligt taiwanesiska Playnitrides marknadsföringschef Falcon Liu handlar det framförallt om paneler av mindre storlek, till exempelvis smarta klockor och mindre skärmar i fordon. Liu medger att produktionskostnader till en början kan vara fortsatt höga, likt hur det var när OLED först introducerades. Han menar att kostnaderna för Micro LED kan reduceras genom markant sänkning av tillverkningsfel, ökad produktionsomfattning och minskade materialkostnader.

Playnitride har som mål att sänka produktionskostnaden av Micro LED-paneler med 95 procent över fem år. Liu anser emellertid att de stora panelerna sannolikt fortfarande dröjer. Den mest problematiska delen av produktionen är det som kallas "mass transfer", förflyttningen av LED-kretsar mellan kiselplattor och paneler, där uppemot 100 miljoner enskilda sub-pixlar ska fästas på en panel beroende på upplösning.

Företaget utvecklade också under 2020 en teknik för sammanfogning (eng. mosaicking) som underlättat något, men flytt till stora paneler ger betydligt sämre yield, antalet fungerande paneler i produktionen. Små panelers entré skulle dock fortfarande kunna göra skillnad, exempelvis OLED följde en liknande utveckling och blev tillgängligt för den stora massan genom bland annat mobiltelefoner.

Läs mer om paneltekniker: