Det är bara två år sedan som 5G först lanserades i Sydkorea. Vidareutvecklingen av standarden pågår för fullt och det skissas även på nästa stora teknikkliv – 6G. Än så länge finns endast visioner och mål för vad den nya standarden ska betyda, och önskelistan skiljer vilt mellan företag och intressen världen över.

Det här hindrar inte Huaweis styrelseordförande "Eric" Xu Zhijun från att redan börja tala om 6G i hyfsat konkreta ordalag. Under måndagen på en analytikerkonferens i Shenzen, Kina, berättade Zhijun att teknikjätten har för avsikt att lansera de första 6G-nätverken år 2030. Det rapporterar det kinesiska mediebolaget China Global Television Network (CGTN).

Vidare talar Zhijun om att 6G-nätverken ska bli 50 gånger snabbare än 5G, varav den senare under rätt förhållanden redan är uppe i gigabit-hastigheter. Huaweis utfästelser skulle således innebära hastigheter om flera tiotals eller rentav hundratals gigabit per sekund (Gbps), beroende på om Huawei utgår ifrån dagens 5G eller en framtida generation av standarden.

Det finns även de som talat om att 6G kan komma att nå hastigheter på uppemot 1 000 Gbps. En av dessa är Cui Baoguo, ställföreträdande dekan för School of Information vid Tsinghua University, som utöver förutsägelser om överföringshastigheter tror att ett framtida 6G-nätverk kan nå latenser under 100 mikrosekunder (0,1 millisekund), vilket han menar är en tiondel av 5G.

Därutöver framgår av rapporten att 6G-nätverk ska kunna nå "sömlös global täckning" genom att kombinera markansluta telefonmaster och satelliter. Den framtida standarden uppges även fungera bättre vid höga färdhastigheter, där 5G vid hastigheter om 1 000 kilometer i timmen (km/h) kan få problem med uppkopplingen. Ett konkret exempel på när dessa hastigheter kan vara problem är i flygplan, i vilka 6G ska bli möjliga genom just satelliter.

Huaweis högt flygande utspel sker under en tid då bolaget är under hård press från omvärlden till följd av USA:s handelskonflikt med Kina och klassificering av Huawei som säkerhetshot. Som ringar på vattnet har detta fått länder världen över att följa efter, däribland Sverige där Post- och telestyrelsen (PTS) valt att förbjuda Huawei-teknik från svenska 5G-nät. Värt att belysa är även att CGTN är ett mediebolag vars syfte är att "förse den globala publiken med korrekt" nyhetsbevakning av Kina.

Huawei släpper enligt rapporten inom kort släppa en teknisk rapport (eng. white paper) som "ska förklara för industrin vad 6G är".

Läs om 5G-utbyggnad med Huawei-utrustning: