Redan innan coronapandemin slog världens leveranskedjor i spillror var stormakterna USA och Kina inne i ett handelskrig, som hade sin början i att USA tidigt år 2018 införde handelstullar mot Kina. Det motiverades inledningsvis med landets handelsunderskott gentemot Kina, men har eskalerat till att företag som anses ha nära kopplingar till kinesiska staten börjat klassas som säkerhetshot.

Nu går Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) för första gången ut med att handelskonflikten kan komma att påverka bolagets verksamhet. I sin årsrapport (PDF) skriver den taiwanesiska kretsjätten att pågående handelsspänning och protektionistiska åtgärder kan resultera i höjda priser, eller i värsta fall otillgänglighet, av viktig utrustning.

TSMC förlitar sig till stor del på utrustning från andra länder, däribland de amerikanska företaget Applied Materials och Lam Research. Vid sidan om utrustning för tillverkning är TSMC beroende av råvaror från utlandet, där Kina är världens i särklass största exportören av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare-earth metals).

Den rådande kretsbristen har gjort att halvledare hamnat högt upp på agendan för såväl USA och EU, som ser behovet av att flytta hem delar av tillverkningen. De båda regionala stormakterna lockar tillverkare med löften om investeringar i storleksordningen hundratals miljarder kronor, men det dröjer flera år innan nya fabriker står färdiga. Samtidigt måste det byggas upp en leveranskedja för bland annat substrat och paketering av kretsar, något som spås ta ännu längre tid.

Kretsar för konsumentelektronik som datorer, telefoner och bilar är ofta i fokus när det talas om brist. Under ytan pågår även frågan om huruvida TSMC ska få leverera kretsar för användning av kinesiska militären, där bolaget efter påtryckningar från USA börjat neka nya ordrar av kretsar från enskilda kinesiska företag. Bland dessa finns Tianjin Phytium Information Technology, som svartlistats av USA till följd av farhågor om att företaget bygger superdatorer åt kinesiska militären.

Measures adopted by an affected country to counteract the impacts of another country’s actions or regulations could lead to significant legal liability to multinational corporations including our own. – skrivelse från TSMC:s årsrapport för 2020

Sedan januari har Kina infört möjligheten för kinesiska intressen att ta till civilrättsliga åtgärder om de åsamkas skada av multinationella aktörer som efterlever utländska lagar. TSMC är enkelt uttryckt i en svår sits där de tvingas försöka balansera kinesiska och amerikanska intressen. Med en dominerande marknadsandel inom kontraktstillverkning riskerar fortsatt ökade spänningar mellan USA och Kina, och sålunda ytterligare påtryckningar mot TSMC, att förvärra kretsbristen.

Källa: Bloomberg

Läs mer om TSMC: