Den nederländska teleoperatören KPN började använda Huaweis teknik för sina mobila nät år 2009, trots att den inhemska underrättelsetjänsten varnat kring risk för spionage. I samband med det anlitade KPN företaget Capgemini för att analysera riskerna med samarbetet. Den interna rapporten det genererade ansågs oroande till den grad att det sedan hemlighölls.

Nu rapporterar nederländska De Volkskrant att de granskat rapporten från 2010 och att det i den framgår att Huawei haft fri tillgång till KPN:s mobilnätverk. Det innebär att de haft möjlighet att avlyssna bland annat dåvarande premiärminister Jan Peter Balkenende och haft vetskap om vilka nummer som bevakats av polis och underrättelsetjänst.

Enligt De Volkskrant ska det från rapporten framgått att KPN Mobiles fortsatta verksamhet var i allvarlig fara. Både officiella tillstånd och förtroende hos staten och företag riskerade gå förlorade om det tillkännagavs vilken insyn kinesiska myndigheter hade hos teleoperatören.

På grund av den rapport som Capgemini gjorde 2010 utkontrakterades aldrig underhållet av det mobilnätverket, enligt NL Times. Det underhålls fortfarande av KPN själva med hjälp av andra västerländska leverantörer. KPN har sagt att de utvecklar en handlingsplan för att ytterligare minska riskerna och förbättra säkerheten i sitt mobilnätverk.

Det finns i nuläget inga bevis för att någon avlyssning faktiskt har skett. KPN nekar till att kunders data någonsin skulle ha hamnat på avvägar eller att de avlyssnats, och att om så var fallet skulle de ha rapporterat det till myndigheter. Huawei nekar också till att ha gjort något otillåtet eller oetiskt.

Läs mer om Huawei och mobilnät: