Att grafikjätten Nvidia avsåg förvärva ARM för 40 miljarder USD slog ned som en bomb hösten 2020 och mötte snabbt kritik av teknikindustrin, trots löften från Nvidias grundare Jen-Hsun Huang att affärsmodellen skulle förbli intakt. I början av året inledde brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority (CMA) en utredning, men nu stoppas förvärvet av en högre instans.

Following careful consideration of the proposed takeover of ARM, I have today issued an intervention notice on national security grounds. As a next step and to help me gather the relevant information, the UK’s independent competition authority will now prepare a report on the implications of the transaction, which will help inform any further decisions.

We want to support our thriving U.K. tech industry and welcome foreign investment, but it is appropriate that we properly consider the national security implications of a transaction like this. – Oliver Dowden, Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport

Oliver-Dowden.jpg

Ingripandet kommer från Storbritanniens Secretary of State (minister) for Digital, Culture, Media and Sport, Oliver Dowden, som i sitt uttalande meddelar att han gör det på grunder om nationell säkerhet. I sin roll som minister har Dowden möjligheten att köra över CMA, någonting han nu således valt att göra.

Det är i skrivande stund inte känt vilka de nationella säkerhetsskälen är, utan det enda som framgår är att Dowden tagit del av råd från tjänstemän från säkerhetsgemenskaper i landet. Ett möjligt argument är att ARM med anledning av sin betydande roll i världen bör förbli en brittisk aktör, snarare än att tjänstemän riktar misstro mot sin allierade USA som Nvidia är baserat i.

We do not believe that this transaction poses any material national security issues. We will continue to work closely with the British authorities, as we have done since the announcement of this deal. – Nvidia

Nvidia har svarat med att de inte anser att affären utgör en nationell säkerhetsrisk för Storbritannien, och att de fortsatt ska samarbeta med brittiska myndigheter. Ursprungliga invändningar mot affären gällde konkurrensfrågor, då ARM idag är en neutral aktör som licensierar instruktionsuppsättningar och arkitekturer till praktiskt taget alla stora teknikföretag, vilka i sin tur är helt beroende av ARM.

Ministerns ingripande är inte slutgiltigt. Nästa steg blir att konkurrensmyndigheten CMA har fram till midnatt den 30 juli på sig att utreda och lämna en rapport i frågan, vilket blir ett av många underlag för Dowden när han ska fatta ett beslut i frågan. Vid ett eventuellt nej har Nvidia och ARM-ägaren Softbank fyra veckor på sig att överklaga.

Läs mer om Nvidias förvärv av ARM: