Under november månad 2018 slogs de svenska giganterna Com Hem och Tele2 samman till ett bolag, men har utåt sett fortsatt verka som två aktörer med Tele2 Sverige AB som ägare. Nu går Tele2 ut att bolagen går ihop under ägarens eget varumärke.

I ett mailutskick till kunder blir resultatet ett "starkare" Tele2, som kan bredda sina tjänster och erbjudanden mot slutkunder. I praktiken innebär det att alla tjänster samlas under ett tak och att befintliga kunder hos de båda aktörerna samlar sina tjänster hos en aktör ska ge möjligheter till bättre förmåner, enligt Tele2.

Framöver kommer vi kunna erbjuda nya kombinationer av uppkoppling och underhållning, samtidigt som kundresan förenklas allt mer i takt med att vi blir effektivare. Med ett premiumvarumärke istället för två kan vi till exempel minska antalet interna system och samtidigt lära känna våra kunders behov bättre. Jag är övertygad om att detta kommer leda till både fler och nöjdare kunder. – Kjell Johnsen, koncern-VD på Tele2

Enligt Tele2 påverkar sammanslagningen till ett varumärke inte befintliga kunder mer än att abonnenter hos Com Hem framöver får fakturor signerade Tele2. Telejätten är också tydliga med att befintlig TV- och bredbandsutrustning från Com Hem ska fungera som vanligt. Tele2 skriver även om framtida fördelar för den som bor i Com Hem-hus, som ska uppgraderas med "ny teknik och mer fiber".

Tele2 har för närvarande 4,5 miljoner kunder på den svenska marknaden. Det går att läsa mer om det gemensamma varumärket på Tele2:s egen webbplats.