Under 2019 anmälde Spotify Apple till EU för vad de ansåg vara brott mot konkurrenslagen. Anmälan gäller det prispåslag om 30 procent som Apple tar ut i sin mjukvarubutik App Store vid köp av digitala tjänster. Anmälan motiverades med att prispåslaget gjorde Spotify Premium väsentligt dyrare än Apple Music. Anmälan togs vidare till utredning, för att pröva om Apples prispåslag är förenligt med artikel 101 och 102 som behandlar konkurrens.

Nu rapporterar Reuters att utredningens beslut anländer redan i veckan, och att det väntas gå till åtal. Apple kan tvingas stå inför både ett bötesbelopp på 10 procent av företagets globala intäkter och tvingas förändra hur App Store prissätter digitala tjänster. Den utredare som ansvarar för ärendet, som även håller i tre andra Apple-relaterade utredningar, har valt att inte kommentera uppgifterna.

Apple själva menar att prispåslaget går till underhåll av App Store. Det sjunker även från 30 procent till 15 procent efter ett år, något de tycker Spotify utelämnat i sina anklagelser. Spotify är dock inte de enda som är missnöjda med hur det fungerar, och Apple är för närvarande i konflikt med Epic Games. De genomgår just nu en långdragen rättprocess till följd av att Apple tog bort Fortnite ur App Store, men startpunkten för det hela var när Epic Game försökte kringgå avgiften för sina mikrotransaktioner.

Läs mer om Apple och Spotify: