Coronapandemin har uppenbarat brister i världshandeln och allt mer ljus riktas mot kretsindustrin. Vid sidan om processorjätten Intel som tillverkar kretsar åt sig själv är stora delar av produktionen koncentrerad till Asien. Då inte minst hos världens största tillverkare Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) med hemvist och merparten av sina fabriker på den omtvistade önationen Taiwan.

Som resultat av detta vill Biden-administrationen i USA investera tiotals miljarder USD i att växla upp kretstillverkningen i landet. Den Europeiska unionen (EU) är inne på samma linje och har som målsättning att år 2030 producera 20 procent av världens kretsar. För att nå målet förs samtal med Intel, Samsung och TSMC, i syfte att få en eller flera av giganterna att förlägga fabriker i regionen.

Nu rapporterar Reuters att EU överväger gå sin egen väg och skapa en "halvledarallians" med inhemska aktörer. Planen som ännu är i ett tidigt skede ska inkludera de europeiska kretstillverkarna STMicroelectronics, NXP, Infineon och ASML. Den senare är världsledande inom litografiska verktyg och ensam leverantör av EUV-maskiner, som är helt avgörande vid tillverkning av de mest avancerade kretsarna.

Planerna om en inhemsk allians är fortfarande i ett tidigt skede och samtalen om att få en av de stora tillverkarna att förlägga en fabrik, inom halvledarindustrin kallad Fab, i EU är därför fortfarande pågående. EU-kommisionären Thierry Breton ska under fredagen ha ett möte med Intels VD Pat Gelsinger och en videokonferens är planerad med Maria Marced, Europa-chef på TSMC.

Det är redan klart att Intel ska uppgradera sin fabrik på Irland, men de har också lämnat en öppning för att bygga fler fabriker i EU. Intresset från TSMC är däremot ljummet. Reuters skriver att diplomater och taiwanesiska tjänstemän uttryckt att TSMC inte är intresserade av EU:s planer, vilket även bolagets ordförande Mark Liu deklarerat med all önskvärd tydlighet.

Medan ett nära samarbete med världens största tillverkare, TSMC, säkerligen lockar är det förenat med stora risker. Relationerna mellan Taiwan och Kina har de senaste åren blivit allt mer spända, spänningar som av många anses trappats upp successivt sedan Democratic Progressive Party (DPP) som förespråkar taiwanesisk självständighet valdes till makten år 2016. Kina som gör anspråk på Taiwan har inte uteslutit ett militärt ingripande om önationen utropar självständighet.

Alla i EU är dock inte entusiastiska till att unionen vill förlägga fabriker i regionen med fortsatt beroende av utländska aktörer. En fransk tjänsteman berättar att politiker "gillar saker som glänser" och ibland offrar långsiktiga industriella lösningar för att istället presentera kortsiktiga (och visa handlingskraft /reds. anm.). Att ta hjälp av expertis från exempelvis Intel eller TSMC skulle korta ned tiden att bygga upp den inhemska kapaciteten med flera år, jämfört mot att som union skapa en sådan verksamhet från grunden.

Av aktörerna som uppges ingå i en eventuell EU-ledd kretsallians har ASML bekräftat att de fört samtal med Breton. Även Globalfoundries, Europas största kretstillverkare med en större fabrik i Tyskland, berättar att de är i nära kontakt med Breton, EU-kommissionen och tyska regeringen. Globalfoundries är dock inte ett europeiskt företag, utan har sitt säte i New York och är dotterbolag till Mubadala Investment Company, som i sin tur är helägt av Förenade Arabemiraten. Till slutet av år 2021 eller börjar av 2022 ska Globalfoundries börsnoteras.

EU-kommissionärerna Thierry Breton och Margrethe Vestager ska presentera en ny industriell strategi framtagen av Europeiska kommissionen den 5 maj. I fokus för strategin ligger halvledare och kretstillverkning.

Läs mer om EU:s kretsambitioner: