Game Developers Conference (GDC) årliga undersökning tillfrågar 3 000 spelutvecklare om allt från hur långa deras arbetsveckor är till vilka plattformar de fokuserar på. Likt resten av världen har även spelbranschen färgats av pandemin, och 44 procent av alla tillfrågade spelutvecklare upplever att det spel de arbetat på försenats på grund av det. Med några få procent mer anser 49 procent att det inte försenats, och resterande svarade att de inte arbetar på något spel just nu.

Förra året svarade 33 procent att pandemin försenat deras arbete, vilket innebär en ökning på 11 procentenheter. Värt att notera är dock att detta endast indikerar hur många utvecklare som arbetat på försenade projekt, det tar inte hänsyn till om deltagare arbetar på exempelvis samma projekt. Med det sagt har 2021 tillräckligt många förseningar för att fylla långa listor, och det har påverkat stora titlar som Cyberpunk 2077 och Halo Infinite.

gdc.png

Enligt rapporten har deltagare upplevt svårigheter med distansarbete gällande samarbete och kommunikation, och att det varit en bidragande faktor till försenade titlar. Trots det svarar en majoritet att arbete hemifrån inte påverkat deras kreativitet eller produktivitet, medan 35 procent upplever hemmajobb som en förbättring.

Hela undersökningen finns tillgänglig att ladda ner på GDC:s hemsida och innehåller nära 30 sidor statistik om branschen.

Har distansarbete påverkat din produktivitet positivt eller negativt?