Kretsbristen har fått västvärlden att vakna till en verklighet där tre fjärdedelar av alla världens kretsar tillverkas i Asien, något som kombinerat med geopolitiska spänningar fått EU och USA att vilja ta hem större delar av produktionen. För att uppfylla de ambitionerna lockar stormakterna både Intel och TSMC med betydande summor pengar.

För ett år sedan gick världens största kretstillverkare, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ut med att de öppnar en fabrik i den amerikanska delstaten Arizona. Beskedet kom efter en längre tids uppvaktning av den dåvarande Trump-administrationen och var en förlängning av det handelskrig som inleddes med Kina i början av år 2018.

Nu rapporterar Reuters att TSMC planerar att kraftigt öka insatserna i Arizona med ytterligare fem fabriker. Vilka tillverkningskapaciteter och tekniker som fabrikerna ska erbjuda är i nuläget inte känt. Den första fabriken som ska stå klar år 2024 får en relativt blygsam tillverkningskapacitet om 20 000 kiselplattor (eng. wafers) i månaden och ska tillverka kretsar på bolagets idag toppmoderna 5-nanometersteknik.

Tidigare under våren gick TSMC ut med att de ska investera 100 miljarder USD över de kommande tre åren, men gav vid tillfället inga detaljer om hur pengarna skulle allokeras. Vad som kan konstateras är att investeringar i ytterligare fem fabriker i Arizona, USA, skulle stå för merparten av investeringarna under treårsperioden.

biden och chipperonis.png

USA:s ambitioner om att flytta hem kretstillverkningen har bred politisk förankring med stöd hos både Demokraterna och Republikanerna, och nuvarande Biden-administrationen har uttryckt en önskan om att investera 50 miljarder dollar för ändamålet. Enligt Reuters uppgiftslämnare ska TSMC:s planer grunda sig i USA:s förfrågan om fler fabriker och vid upphandling av marken i Arizona ska bolaget ha tagit höjd för att på sikt kunna bygga sammanlagt sex fabriker.

But in fact, we have acquired a large piece of land in Arizona to provide flexibility. So further expansion is possible, but we will ramp up to Phase 1 first, then based on the operation efficiency and cost economics and also the customers' demand, to decide what the next steps we are going to do. – C.C. Wei, VD på TSMC

Att TSMC köpt ett större stycke land för att möjliggöra framtida expansion bekräftade även bolagets VD, C.C. Wei, i samband med bolagets senaste kvartalsrapport. Däremot gav han inga besked om när eventuell utbyggnad av tillverkningskapacitet i USA kunde bli aktuell, men gjorde uttryck för att eventuell utbyggnad handlar om efterfrågan och kostnadseffektivitet.

Samtidigt som TSMC ser ut att storsatsa i USA har företaget hittills gett EU kalla handen. TSMC:s ordförande har kallat EU:s planer om att ta hem kretstillverkningen och till större del bli självförsörjande för "orealistiska". Allt mer pekar istället mot att Intel, som nyligen gått ut med att de vill börja tillverka kretsar åt andra företag, blir ensamma om att vilja gå EU tillmötes.

När TSMC planerar sätta spaden i marken för fabrikerna i Arizona framgår inte.

Läs mer om TSMC och USA: