I samband med att kryptovalutor och framförallt brytning av kryptovalutor växer i popularitet och storlek granskas det hårdare av myndigheter världen om. Center för mining har allt som oftast en väldigt hög energiförbrukning, vilket långsiktigt blir en miljö- och klimatfråga.

I delstaten New York i USA har därför ett lagförslag lämnats in, där det föreslås moratorium, ett dröjsmål, för all mining-verksamhet. Det innebär i praktiken ett totalt stopp, och i förslaget ska stoppet pågå i tre år för att ge tid åt en klimatanalys.

Establishes a moratorium on the operation of cryptocurrency mining centers; provides that operation of a cryptocurrency mining center shall only be authorized following completion of a full generic environmental impact statement review and a finding that such center will not adversely affect the state greenhouse gas emission targets in the climate leadership and community protection act of 2019; provides for the repeal of such provisions upon expiration thereof. – Utdrag ur lagförslag S6486

En klimatanalys ska ge svar på huruvida verksamheten negativt påverkar statens växthusgasutsläpp. En mining-hall ska bara tillåtas om verksamheten vid en klimatanalys kan visa på att den inte har någon negativ inverkan på klimatet. Går lagförslaget igenom betyder det helt enkelt att verksamheten måste bevisa att den miljövänlig för att få fortsätta bryta kryptovalutor.

Lagförslaget specificerar inte exakt vad som räknas som en mining-hall, men det är sannolikt kommersiella verksamheter som står i fokus. Hur privatpersoner som bryter kryptovalutor på hobbynivå skulle påverkas om förslaget går igenom är oklart.

Bill.png

Just nu granskas lagförslaget. Skulle det gå vidare är nästa steg en omröstning kring huruvida lagförslaget ska tas vidare till senaten, där förslaget måste genomgå ytterligare processer innan det kan skrivas under av New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, som också har möjlighet att slopa lagförslaget med ett veto.

Borde Sverige förbjuda all brytning som inte är av vår ärade järnmalm?