Integritet och datainsamling är ett omdiskuterat ämne, och bland mobila operativsystem har Apple valt att lägga stort fokus på det i sina senaste uppdateringar av IOS. Deras nyligen lanserade version 14.5 introducerar flera nya anonymitetsinställningar, bland annat kan användare nu neka applikationer tillstånd till att få dela vidare data.

Nu tar Google ett steg i samma riktning och inför ett avsnitt i Play Store där utvecklare i högre detalj måste ange vilken data applikationer samlar in och hur den används. Funktionen förhindrar dock inte datainsamling sker, men ska ge användare möjligheten att kunna granska applikationers datahantering på förhand, innan de väljer att köpa eller installera något.

Informationen presenteras i ett blogginlägg på Googles plattform för Android-utvecklare, för att förbereda och hjälpa med övergången. Avsnittet ska även innehålla annan säkerhetsinformation, som om huruvida applikationen följer Googles familjepolicy eller har andra säkerhetsåtgärder likt datakryptering. Alla utvecklare måste även presentera en egen integritetspolicy.

Screen Shot 2021-05-06 at 12.25.23 PM.png

I samband med detta ska Google även införa en ny policy som kräver att utvecklare presenterar korrekt information om datahanteringen. Om en utvecklare framställer informationen på ett missledande eller felaktigt vis ska det leda till agerande från Googles sida, även om exakta konsekvenser inte har presenterats ännu. Det är dock ingen högoddsare att en sådan åtgärd skulle kunna vara att applikationen slutar listas i Play Store.

Användare börjar se avsnittet från första kvartalet 2022 och till andra kvartalet samma år måste alla applikationer införa det, inklusive Googles egna.